Repozytorium UŁ - Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje

Pokaż pełny rekordTytuł: Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje
Autor: Sokołowicz, Mariusz E.
Streszczenie: Contemporary analyses of territorial development processes expose more and more often the impact of institutional environment on the economies, as well as on local and regional communities. This perspective takes into consideration both formal and informal institutions. It claims that such factors, as: transparency and efficiency of laws and regulations, efficient functioning of enterprises and public sector organizations, but also culture and the level of trust in the society, affect essentially the level of development, not only in national but also local and regional economies. What is more, in the conditions of growing mobility of capital, people, goods and information, certain institutional factors responsible for economic development are still localized, although their nature is sometimes elusive. This book aims at identification of the possible applications of institutional economics, in the analysis of territorial development processes, especially in the context of the relations between institutions, proximity, and the contemporary current understanding of the concept of “space”. The review and classification of various strands of institutional economics in terms of their helpfulness for the study of territorial development processes, highlights the role of institutions as more and more important factor of economic development. The reasoning of this monograph allowed to conclude high usefulness of various fields of institutional economics in the study of local and regional development processes, as well as the possibility of treating them as complementary research approaches. However, one of the important conditions for use of the achievements of institutional economics in the study of the processes of territorial development is a combination of data, theoretical base, as well as research methods and researchers. As far as the local and regional development policy is concerned, this work makes it possible to form a thesis that the effectiveness of this policy depends on the awareness of the complexity of the process of institutional transformation. Furthermore, the modern territorial development is the result of the hybridization of formal and informal institutions, resulting from the search for their optimal combination of different institutional layers in various spaces. Among the addressees of the book, we can mention the representatives of economic science, geography, management, and social scientists engaged in the exploration of institutional factors responsible for the socio- -economic development at local and regional level. It can be also interesting for the specialists of land-use planning, urban and regional economics, local government managers and employees, as well as workers of central government agencies responsible for regional planning, urban policy and spatial policy.
Opis: Współczesne spojrzenie na procesy rozwoju terytorialnego coraz silniej eksponuje sprawność otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizowania życia społeczności miejskich i regionalnych. W perspektywie tej upatruje się podstaw procesów ekonomicznych zarówno w instytucjach formalnych (np. przejrzystość i efektywność prawa, sprawność działania przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego), jak i pozaformalnych (takich jak czynniki kulturowe, poziom zaufania społecznego, sposób zorganizowania społeczności i społeczeństw). Pozwala to dostrzec, że w warunkach rosnącej mobilności kapitału, ludności, towarów i informacji pewne czynniki odpowiedzialne za rozwój gospodarczy wciąż pozostają „zlokalizowane”, choć ich charakter bywa trudno uchwytny. Zjawisko terytorialnego zróżnicowania instytucjonalnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do sięgnięcia po dorobek intelektualny ekonomii instytucjonalnej, w której podejmowane są liczne próby wyjaśniania przyczyn tych rozbieżności. Celem publikacji jest wskazanie możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej – jako dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauk ekonomicznych – w analizowaniu procesów rozwoju terytorialnego, przede wszystkim w kontekście relacji między instytucjami, bliskością i obecnym rozumieniem pojęcia „przestrzeń”.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22377
Data: 2015

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[1]-281_Sokolowicz_Rozwoj terytorialny.pdf 3.144MB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź