Repozytorium UŁ - Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu

Pokaż pełny rekordTytuł: Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu
Autor: Szczukocka, Agata
Streszczenie: Podstawą działalności banku jest osiąganie zysku, a jednym ze sposobów uzyskiwania dochodów jest udzielanie kredytów. W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie kredytami, które są obarczone ryzykiem. W celu minimalizacji ryzyka kredytowego banki stosują różne formy zabezpieczeń. Jedną z metod zabezpieczenia spłaty kredytu jest ubezpieczenie. Celem artykułu jest analiza sytuacji na rynku kredytowym i zwrócenie uwagi na jedną z form zabezpieczenia spłaty kredytów jaką jest ubezpieczenie. Ubezpieczenia kredytów cieszą się dużym zainteresowaniem i są często stosowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu. Ze względu na dużą liczbę zaciąganych kredytów oraz pojawiające się problemy z ich spłatą, słusznym wydało się podjęcie takiego tematu badawczego.The main activity of the bank is to gain profit and one way of earning an income is granting credits. In recent years we have seen a great interest in loans that incur risk. In order to minimize credit risk, banks use different forms of collateral. This article aims to analyze the current situation on the credit market and to draw attention to credit insurance as one possible form collateral. Credit insurance is a very popular and often used form of loan collateral. Due to the large number of credits taken and emerging problems with repayment, pursuing this research topic seems justified.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22348
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[145]-156_Szczukocka_Ubezpieczenie.pdf 315.2KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź