Repozytorium UŁ - Zrównoważony rozwój miast odpowiedzią na postępujące procesy urbanizacyjne

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Zrównoważony rozwój miast odpowiedzią na postępujące procesy urbanizacyjne

Pokaż pełny rekordTytuł: Zrównoważony rozwój miast odpowiedzią na postępujące procesy urbanizacyjne
Autor: Ciepielewska, Magdalena
Streszczenie: W  związku z  rozwojem gospodarczym wielu krajów i  stale rosnącą liczbą ludności na świecie mają miejsce intensywne procesy urbanizacyjne, które powodują przekształcenie i degradację środowiska naturalnego, wzrost emisji zanieczyszczeń, zanik bioróżnorodności, a  także zmiany w cyklach: biogeochemicznym i hydrologicznym. Odpowiedzią na te negatywne procesy powinien być zrównoważony rozwój, który związany jest z: dbaniem o zieloną infrastrukturę, wdrażaniem koncepcji ekohydrologii, promowaniem ekologicznego transportu i budownictwa, a także ograniczaniem zużycia energii elektrycznej na terenach zurbanizowanych.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22345
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[65]-74_Ciepielewska_Zrównoważony rozwój.pdf 215.9KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź