Repozytorium UŁ - „Zielone” miejsca pracy w ujęciu sektorowym gospodarki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

„Zielone” miejsca pracy w ujęciu sektorowym gospodarki

Pokaż pełny rekordTytuł: „Zielone” miejsca pracy w ujęciu sektorowym gospodarki
Autor: Kozar, Łukasz
Streszczenie: W  artykule zidentyfikowano szczególnie istotne sektory gospodarki dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy. Są to takie miejsca pracy, któ- re przenoszą na grunt praktyki gospodarczej teoretyczne założenia idei zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyczyniają się, więc do przekształcania brązowej gospodarki (obecny stan) w zieloną gospodarkę (docelowa przyszłość). Zidentyfikowane sektory, jako kluczowe dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy porównano z obecnie obowiązującą klasyfikacją działalności w Polsce (PKD 2007). W wyniku zestawienia uzyskano sekcje i  działy gospodarki, w  których należy spodziewać się intensywnego tworzenia „zielonych” na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto na podstawie dotychczas przeprowadzanych badań zielonej gospodarki w Polsce zostały zdiagnozowane kluczowe wady oraz zalety ujęcia sektorowego w badaniach ilościowych oraz jakościowych „zielonych” miejsc pracy.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22344
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[53]-64_Kozar_Zielone miejsca.pdf 133.4KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź