Repozytorium UŁ - Rynek brokerski w Polsce a zmiany otoczenia ekonomicznego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Rynek brokerski w Polsce a zmiany otoczenia ekonomicznego

Pokaż pełny rekordTytuł: Rynek brokerski w Polsce a zmiany otoczenia ekonomicznego
Autor: Lisowski, Jacek
Streszczenie: Brokerzy prowadzący działalność na polskim rynku ubezpieczeniowym muszą stawić czoła zmieniającym się warunkom rynkowym. Przede wszystkim rosnąca intensywność konkurencji oraz dynamiczne zmiany w otoczeniu powodują, że brokerzy muszą w większym stopniu zwracać uwagę na efektywność i dywersyfikację prowadzonej działalności. Uwzględniając wpływ różnych czynników na branżę brokerską oraz strukturę i wyniki polskiego rynku ubezpieczeniowego, do głównych wyzwań stojących przed firmami brokerskimi w najbliższych latach w Polsce możemy zaliczyć m.in.: wprowadzanie innowacji produktowych w obsłudze; utrzymanie kluczowej kadry; zwiększenie lojalności klientów i zmniejszenie ich rotacji; dywersyfikację działalności (działalność klasyczna vs. dodatkowe doradztwo, likwidacja szkód itp.); compliance – coraz większa liczba regulacji bezpośrednio i pośrednio wpływających na brokera ubezpieczeniowego.Brokers operating in the Polish insurance market must respond to changing market conditions. First of all, the growing intensity of competition and the dynamic changes in the environment cause that brokers have a greater focus on efficiency and diversification of its business. Taking into account the impact of various factors on the industry broker and the structure and performance of the Polish insurance market, the main challenges facing brokers in the next few years in Poland can include, among others: the introduction of product innovations to operate, maintain key personnel, increasing customer loyalty and reducing their rotation, diversification activity (classic vs. additional advice, claims handling, etc.) compliance – a growing number of regulations directly and indirectly affect the insurance broker.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22330
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[91]-101_Lisowski_Rynek brokerski.pdf 224.0KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź