Show simple item record

dc.contributor.authorKmieciak, Błażej
dc.contributor.editorMakarczuk, Anna
dc.contributor.editorMaszorek-Szymala, Anna
dc.contributor.editorKowalska, Jolanta E.
dc.contributor.editorKażmierczak, Arkadiusz
dc.date.accessioned2017-07-19T11:17:25Z
dc.date.available2017-07-19T11:17:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKmieciak B., Czy doping genetyczny zmieni sportowe prawa?, [w:] Makarczuk A., Maszorek-Szymala A., Kowalska J.E., Kaźmierczak A., (red.), Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [119]-131, doi: 10.18778/8088-329-1.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-329-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22277
dc.description.abstractFrom time to time the public is informed about the start of the sporting struggles. Championship, Olympics, qualifications and eliminations are events that have become part of individual media centers programs. For many years, during such events there is a discussion about doping. It is widely criticized as an example of violation of fair play principle, which has been present for many generations in sport. This subject was completed in recent years on discussions related to the application of gene doping. There is currently no verified information indicating that any of the countries apply similar techniques to assist athletes. Whether similar action would be unethical? Does gene doping violate the principles of fair play? Did the law define the term of gene doping? In the proposed speech there will be taken reflection on these topics. It will be carried out by the use of appearing during a sports event media materials relating to the abovementioned issues. It will be also assisted by fiction literature, raising in recent years the topic of gene doping.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/HS5/00157.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakarczuk A., Maszorek-Szymala A., Kowalska J.E., Kaźmierczak A., (red.), Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleCzy doping genetyczny zmieni sportowe prawa?pl_PL
dc.title.alternativeIs gene doping going to change the sports law?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[119]-131pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-330-7
dc.referencesApanowicz J., 2002, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji pelplińskiej „Bernardinum”, Gdynia, s. 44.pl_PL
dc.referencesBielec G., 2002, Wiedza i postawy pływaków wobec sportu, „Sport Wyczynowy”, nr 3/4, s. 57.pl_PL
dc.referencesCook R., Nano, Wydawnictwo Rebis, Poznań, 2013 r, s. 7–8.pl_PL
dc.referencesChyrowicz, B., Spór o poprawę ludzkiej natury, (w:) B. Chyrowicz (red.), Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2004, s. 59–61.pl_PL
dc.referencesChyrowicz B., 2013, Genetyka i nowe technologie, (w:) W. Chańska, J. Różańska, (red.), Bioetyka, LEX a Walters Cluwer buisness, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDudała J., Rożek T., 2011, Genetyka, „Gość Niedzielny”, nr 12, s. 19.pl_PL
dc.referencesGoodman N., 2001, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S- ka, Poznań, s. 31–32.pl_PL
dc.referencesGłowacka K., Stradowski J., 2012, Jak szybko może pobiec człowiek, Radiowa Akademia Nauk, Radio TOK.FM, Warszawa, (archiwum autora).pl_PL
dc.referencesGłowacka K., Stępień P., 2012, Jestem za dopingiem genetycznym, Radiowa Akademia Nauk, Radio TOK.FM, Warszawa (archiwum autora).pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T., 1984, Analiza zawartości przekazów masowych, (w:) J. Wasilewski (red.), Wybrane zagadnienia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaliszewski P., 2013, Wiadomości antydopingowe, Polish Commision Against Doping in Sport, Warszawa, s. 7.pl_PL
dc.referencesKraj T., Kmieciak B., Problem postępu naukowego, a genetyka człowieka, biotechnologia.pl, źródło: http://biotechnologia.pl/bioetyka/aktualnosci/problem-postepu-naukowego-a-genetyka-czlowiekawywiad-z-z-ks-dr-hab-tomaszem-krajem-kierownikiem-katedry-teologii-zycia-na-wydzialeteologicznym-uniwersytetu-papieskiego-jana-pawla-ii-w-krakowie, 12970 (dostęp: 23.06.2015 r.).pl_PL
dc.referencesKraj T., 2010, Granice genetycznego ulepszania człowieka, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków.pl_PL
dc.referencesKmieciak B., Bioetyczny detektyw – innowacyjny projekt TV Trwam, biotechnologia.pl, źródło: http://biotechnologia.pl/bioetyka/aktualnosci/bioetyczny-detektyw-innowacyjny-projekt-tv-trwam,536.html?mobile_view=true (dostęp: 23.06.2015 r.).pl_PL
dc.referencesJanus T., 2012, Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocena, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, (niepublikowana praca doktorska).pl_PL
dc.referencesPoradnik antydopingowy, Polski Związek Piłkarzy, Komisja ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie, Łódź–Warszawa, 2015, s. 3.pl_PL
dc.referencesMajewska K., Barys J., Kaliszewski P., 2013, Doping genowy – jak daleko posunie się sportowiec przyszłości?, Biotechnologia.pl, źródło: http://biotechnologia.pl/biotechnologia/aktualnosci/dopinggenowy-jak-daleko-posunie-sie-sportowiec-przyszlosci-rozmawiamy-z-drem-pawlemkaliszewskim, 140 (dostęp: 23.06.2015 r.).pl_PL
dc.referencesPac Pomarnacki, A, Blacharz J., 2002, Psychologiczne wspomaganie w sporcie – zakres i skuteczność, „Sport Wyczynowy”, nr 3/4, s. 121–122.pl_PL
dc.referencesRaport antydopingowy, 2015, Komisja ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRzońca S, Małecki M., 2009, Proapoptotyczna terapia genowa a wrażliwość nowotworów na chemioterapię, „Współczesna Onkologia”, nr 2, s. 61.pl_PL
dc.referencesRożek T., 2012, Technologie sportu, „Gość Niedzielny”, nr 31, s. 23.pl_PL
dc.referencesSahaj T., 2002, Doping – koń trojański sportu, „Sport Wyczynowy”, nr 1/ 2, s. 446.pl_PL
dc.referencesŚwiatowy kodeks antydopingowy. Lista zabroniona WADA, 2015, Standard międzynarodowy, Światowa Agencja Antydopingowa.pl_PL
dc.referencesSztychlerz A., 2008, Prawa pacjenta, a obowiązki lekarza. Praktyka lekarza rodzinnego, Via Medica, Warszawa, s. 399.pl_PL
dc.referencesWęziak-Białowolska D., 2011, Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH”, nr 16, s. 6.pl_PL
dc.referencesWróbel, G., Doping genetyczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, źródło: http://www.gregfit.pl/doping_gen.pdf. (dostęp: 23.06.2015 r.).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-329-1.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska