Show simple item record

dc.contributor.authorBinczyk, Piotr
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:58Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22021
dc.description.abstractThe trend of research of urban residential environments in Łódź center of geographical sciences was started by Professor Jerzy Z. Dzieciuchowicz. After years of neglect in a residential structure of cities, the time has come for get knowledge about actual state of residential space. Active participation in the studiem, contributed to the analysis of housing situation in the Opole Silesia (including Niemodlin, Prudnik), and as well Kielce and Łódź. Scientific achievements of the thematic scope developer in two stages: decade of 70th and years in 21th century.en_GB
dc.description.abstractKierunek badań nad środowiskiem mieszkaniowym miast w łódzkim ośrodku geograficznym został rozpoczęty przez Profesora Jerzego Z. Dzieciuchowicza. Po latach zaniedbań w strukturze mieszkaniowej miast, przyszedł czas na poznanie jej faktycznego stanu. Aktywne uczestnictwo Profesora w tych badaniach przyczyniło się do analizy sytuacji mieszkaniowej miast Śląska Opolskiego, w tym Niemodlina czy Prudnika, jak również Kielc i Łodzi. Dorobek naukowy z tego zakresu tematycznego rozwijał się w dwóch etapach kariery naukowej Profesora: dekada lat 70. oraz lata XXI wieku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectresidential environmenten_GB
dc.subjecturban geographyen_GB
dc.subjecthousing conditionsen_GB
dc.subjectśrodowisko mieszkaniowepl_PL
dc.subjectgeografia miastpl_PL
dc.subjectwarunki mieszkaniowepl_PL
dc.titleŚrodowisko mieszkaniowe w pracy badawczej Profesora Jerzego Dzieciuchowicza – przegląd literaturypl_PL
dc.title.alternativeResidential environment in the studies of Professor Jerzy Dzieciuchowicz – overview of outputen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[191]-199
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBiegański P., 1972, U źródeł architektury współczesnej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Stolarczyk B., Suliborski A., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 49, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1972b, Warunki mieszkaniowe w Niemodlinie [w:] „Opolskie Roczniki Ekonomiczne” 4, Opole.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1974, Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 1945‒1965 oraz jego wpływ na zmiany warunków mieszkaniowych ludności, „Zeszyty Naukowe UŁ”, seria II, 55, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1974, Zabudowa mieszkaniowa Prudnika, „Zeszyty Naukowe UŁ”, seria II, 55, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1975, Kształtowanie warunków środowiska mieszkaniowego wielkiego miasta na przykładzie Łodzi [w:] XIII Ogólnopolski Zjazd PTG, Tezy i streszczenia referatów, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1976, Szczegółowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności Łodzi w roku 1970, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 7, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1979, Kształtowanie warunków mieszkaniowych wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 21, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1980, Kompleksowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności wielkiego miasta (przykład Łodzi), „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 22, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1999, Ewolucja i typologia przestrzenna budownictwa mieszkaniowego w Łodzi [w:] Nauki geograficzne a edukacja społeczna. Region Łódzki, t. 2, Wydawnictwo PTG UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2000, Spatial structure and typology of co-operative housing in Łódź [w:] Contemporary Role of Service Sector, „Przestrzeń‒Społeczeńtwo‒Gospodarka” 5, Studia i Materiały KGPiPP UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 4, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2005, Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – struktura i typologia przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 6, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2007, Budownictwo komunalne w Łodzi – struktura przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 8, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2007b, Waloryzacja i typologia przestrzenna budownictwa komunalnego w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 8, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2008, Obrót nieruchomościami gruntowymi na terenie Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 9, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011b, Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy. The Contemporary Transformation of the Housing Enviroment – Selected Problems, „Space‒Society‒Economy” 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012, Valorization and spatial typology of Łódź’s residential resources during the transformation period [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, „Space‒Society‒Economy” 11, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2012, Próba typologii przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, „Space‒Society‒Eco-nomy” 11, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Jakość życia na łódzkich osiedlach [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy. The Contemporary Transformation of the Housing Environment – Selected Problems, „Space‒Society‒Economy” 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2012, Geografia domu – mieszkanie w bloku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 12, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy. The Contemporary Transformation of the Housing Environment – Selected Problems, „Space‒Society‒Economy” 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbinczykpiotr88@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record