Repozytorium UŁ - Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi

Pokaż pełny rekordTytuł: Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi
Autor: Duda, Michał; Wiluś, Robert
Streszczenie: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, czy obiekty opuszczone są atrakcjami turystycznymi Łodzi, jakiego rodzaju są to atrakcje oraz co decyduje o ich atrakcyjności turystycznej? Przed przystąpieniem do badań nad atrakcyjnością turystyczną obiektów opuszczonych w Łodzi należało dokładnie sprecyzować, jakie obiekty będą brane pod uwagę. Obiekty opuszczone to miejsca, które nie pełnią swojej pierwotnej funkcji, nie są wykorzystywane w celach komercyjnych, mają nieustalony lub trudny do ustalenia status własności, są powszechnie dostępne oraz cechują się postępującym procesem degradacji lub pozostają w stanie ruiny (Duda 2013). Autorzy zdając sobie sprawę z nieostrości tej definicji założyli, że brane pod uwagę miejsca muszą spełniać określone kryteria, z których najbardziej istotnymi są ich dostępność, czyli możliwość mniej lub bardziej nieskrępowanej penetracji oraz brak komercyjnego wykorzystania, w tym także dla celów turystycznych2. Wyraźna specyfika tych miejsc, związana z ich złym stanem technicznym i z różnego rodzaju konsekwencjami związanymi z ich odwiedzaniem, zdaniem autorów wpływa na wzrost zainteresowania tymi miejscami, czyniąc z nich atrakcje turystyczne. Obiekty opuszczone są przykładem specyficznych atrakcji turystycznych budzących szereg kontrowersji.
Opis: Artykuł pokonferencyjny dotyczący atrakcyjności obiektów opuszczonych w Łodzi
URI: http://hdl.handle.net/11089/21980
Data: 2013

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
Wiluś Duda Obie ... kcje turystyczne Łodzi.pdf 1.177MB PDF Oglądaj/Otwórz Pełny artykuł

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź