Repozytorium UŁ - Tożsamość regionalna mieszkańców Donbasu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Tożsamość regionalna mieszkańców Donbasu

Pokaż pełny rekordTytuł: Tożsamość regionalna mieszkańców Donbasu
Autor: Topala, Innesa
Streszczenie: Artykuł analizuje tożsamość regionalną mieszkańców Donbasu. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób wspólne doświadczenia społeczne, wartości i podobny styl życia ukształtowały społeczeństwo i zadecydowały o silnym poczuciu przynależności do wspólnoty, opartej na wspólnym terytorium, na omawianym obszarze. Poruszony zostaje problem oligarchicznego modelu zarządzania, który opóźnił rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także kwestia nierówności społecznych, która doprowadziła do rozwoju relacji patron-klient. Wyjaśnia też, jak liczne mity i stereotypy o Donbasie zakorzenione w świadomości ludzi i wykorzystywane przez różnych polityków, przyczyniają się do eskalacji konfliktu między wschodnią i zachodnią częścią Ukrainy.The article analyzes the specificity of regional identity in Donbas. The author explains how the shared social and cultural experiences, values and similar way of living shaped the society and determined the feelings of belonging to community based on common territory, in the mentioned area. She also discusses such problems as the oligarchic model of governance which delayed the development of civil society, and the question of social inequalities which stimulated the patron-client relations. Myths and stereotypes about Donbas are used by politicians and they play an enormous role in escalating conflict between eastern and western part of Ukraine.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21960
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[175]-181_Topala_Tożsamość regionalna.pdf 461.8KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź