Repozytorium UŁ - Rosyjska apokalipsa. Bunt i wykroczenie jako syndromy społecznego kryzysu we współczesnej kinematografii rosyjskiej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Rosyjska apokalipsa. Bunt i wykroczenie jako syndromy społecznego kryzysu we współczesnej kinematografii rosyjskiej

Pokaż pełny rekordTytuł: Rosyjska apokalipsa. Bunt i wykroczenie jako syndromy społecznego kryzysu we współczesnej kinematografii rosyjskiej
Autor: Żakowska, Magdalena
Streszczenie: Artykuł porusza problematykę buntu i wykroczenia, widzianą przez pryzmat motywów „świata na opak” i poradzieckiej apokalipsy, obecnych w kinematografii rosyjskiej XXI w. Autorka dowodzi, że motywy te we współczesnym kinie rosyjskim funkcjonują w przeważającym stopniu w ramach dyskursu społecznego, piętnującego społeczny wymiar rzeczywistości poradzieckiej. Bunt i wykroczenie jawią się jako siły destrukcyjne, ich sprawcy zaś jako ludzie, których należy napiętnować.The article discusses the motives of revolt and transgression in the contemporary Russian films, while analyzing them through the prism of the „topsy-turvy world‟ and „post-Soviet apocalypse‟ metaphors. The author aims to prove the thesis that the mentioned motives appear in the contemporary Russian films mostly within the discourse directed against the social post-Soviet reality. The syndromes of revolt and transgression use to be judged as destructive forces, and the protagonists who committed them as people who deserve to be punished.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21951
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[53]-63_Żakowska_Rosyjska apokalipsa.pdf 679.2KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź