Show simple item record

dc.contributor.authorNadskakuła-Kaczmarczyk, Olga
dc.contributor.editorŻakowska, Magdalena
dc.contributor.editorDąbrowska, Agata
dc.contributor.editorParnes, Jakub
dc.date.accessioned2017-06-13T10:34:11Z
dc.date.available2017-06-13T10:34:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationNadskakuła-Kaczmarczyk O., „Zdrajcy narodu” – elementy gnozy politycznej w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosji, [w:] Żakowska M., Dąbrowska A., Parnes J. (red.), Europa swoich Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [37]-52, doi: 10.18778/8088-635-3.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-635-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21950
dc.description.abstractCelem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób na potrzeby aktualnej polityki wewnętrznej elita kremlowska konstruuje obraz opozycji niesystemowej w Rosji jako wroga wewnętrznego, zdrajcę narodu oraz marginalizuje wszystkie działania ruchów niesystemowych. Wykorzystywanie przez Kreml binarnej struktury „wróg-przyjaciel” oraz działania przeciwko wrogowi, jakim jest opozycja niesytemowa, potwierdza obecność elementów dojrzałej gnozy politycznej w Rosji Władimira Putina.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this article is to present the image of non-systemic opposition in contemporary Russia, with particular emphasis on marginalization of non-systemic opposition movements by the Kremlin‟s authority. From the point of view of Kremlin's domestic policy the non- systemic opposition is a national traitor, internal enemy, unpatriotic part of society, which should be destroyed. The usage of the binary structure „friend and enemy” by Kremlin and its actions against the enemy – the non-systemic opposition, confirms the presence of elements of mature geopolitical gnosis in Vladimir Putin's Russia.pl_PL
dc.description.sponsorshipTekst artykułu powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach projektu NCN „Opozycja niesystemowa w Rosji – rola i znaczenie w rosyjskiej polityce wewnętrznej” (numer UMO-2014/13/D/HS5/00637).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofŻakowska M., Dąbrowska A., Parnes J. (red.), Europa swoich Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectgnoza politycznapl_PL
dc.subjectwładzapl_PL
dc.subjectRussiapl_PL
dc.subjectpolitical gnosispl_PL
dc.subjectauthoritypl_PL
dc.title„Zdrajcy narodu” – elementy gnozy politycznej w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosjipl_PL
dc.title.alternative„National traitors” – elements of political gnosis in the process of unmasking the internal enemy in Russiapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[37]-52pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-636-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteAbsolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce wewnętrznej i zagranicznej RF oraz rosyjskim myśleniu politycznym. Obecnie realizuje projekt NCN pt.: „Niesystemowa opozycja w Rosji – rola i znaczenie w rosyjskiej polityce wewnętrznej”.pl_PL
dc.referencesBäcker R., Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. Język oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w latach 1981–1989, [w:] Kulturowe instrumentarium panowania, red. P. Załęcki, R. Paradowski, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesChawryło K., Antymajdan w Rosji – nowy instrument Kremla w walce z opozycją, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-01-21/antymajdan-cw-rosji-nowy-instrument-kremla-w-walce-z-opozycja [dostęp: 23.10.2015].pl_PL
dc.referencesGłowiński M., O dyskursie totalitarnym, [w:] tenże, Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesJurij Afanasjew: Chciałbym odczarować Rosję [Adam Michnik żegna przyjaciela], http://wyborcza.pl/magazyn/1,148049,18850836,jurij-afanasjew-chciąłbym-odczarowac-rosje-adam-michnikzegna.html [dostęp: 10.10.2015].pl_PL
dc.referencesNadskakuła O., Prezydent „zbawicielem" Rosji, http://stosunki.pl/?q=content/prezydent-%E2%80%9Ezbawicielem%E2%80%9D-rosji [dostęp: 26.10.2015]pl_PL
dc.referencesNiezgoda T., Recepcja Joachima z Fiore w średniowiecznych ruchach heretyckich w świetle koncepcji gnozy politycznej, „Ex nihilo” 2012, 1 (7).pl_PL
dc.referencesPaniuszkin W., Rosja jakiej nie znacie, https://www.youtube.com/watch?v=-vbM0ka9QOg [dostęp: 04.12.2014].pl_PL
dc.referencesPutin podpisał ustawę, która pozwala wyrzucać zagraniczne organizacje pozarządowe z Rosji, http://wpolityce.pl/swiat/245641-putin-podpisal-ustawe-ktora-pozwala-wyrzucac-zagraniczne-organizacje- pozarzadowe-z-rosji [dostęp: 09.10. 2015].pl_PL
dc.referencesSadowski J., Między Pałacem Rad a Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesGnoza polityczna, red. J. Skoczyński, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesБорусяк Л., Левинсон А., Анатомия ненависти: как возникло посткрымское единство россиян, http://www.rbc.ru/opinions/society/18/03/ 2015/550973de9a7947327e5f3a1c [dostęp: 24.10.2015].pl_PL
dc.referencesВолков Ю., Социальные системы как обект социологическово анализа, „Социс” 2009 nr 9.pl_PL
dc.referencesВыступление Владимира Путина на заседании клуба „Валдай‖, http://www.rg.ru/2013/09 /19/stenogramma-site.html [dostęp: 17.09.2015].pl_PL
dc.referencesФельдман Е. в беседе с директором левада-центра Львом Гудковым. Тоталитарный дрейф, „Новая Газета” 2015, nr 94, 31 sierpnia, zob.http://www.levada.ru/31-08-2015/totalitarnyidreif [dostęp: 25.10.2015].pl_PL
dc.referencesГод российскому закону об «иностранных агентах», http://www.golos-ameriki.ru/content/amnestyinternationalngo/1794107.html [dostęp: 22.10.2015].pl_PL
dc.referencesЯмпольский М., Новинка сезона: «национал-предатели», http://www.newtimes.ru/articles/detail/80877/#hcq=c6IQ7sp [dostęp: 13.10.2015].pl_PL
dc.referencesКакие даты российской истории мы считаем важнейшими? И какие – знаем?, http://fom.ru/Proshloe/11896 [dostęp: 17.08.2016].pl_PL
dc.referencesМаловерьян Ю., „Единая Россия‖ выдвинула Путина в президенты, http://www.bbc.com/russian/mobile/russia/2011/11/111127_yedinaya_putin_candidacy.shtml [dostęp: 27.10.2015].pl_PL
dc.referencesМанифест, http://antimaidan.ru/page/9 [dostęp: 12.10.2015].pl_PL
dc.referencesО возвращении несистемной оппозиции, http://www.ng.ru/editorial/2015-04-21/2_red.html [dostęp: 22.06.2015].pl_PL
dc.referencesПавлова С., Национал-предатели Путина, http://www.svoboda.org/content/article/25302687.html [dostęp: 13.10.2015].pl_PL
dc.referencesРоссии началось формирование антимайданных дружин, http://izvestia.ru/news/576041 [dostęp: 24.10.2015].pl_PL
dc.referencesТатаркова Д.Ю., Несистемная оппозицияка кспецифика презентации в печатных СМИ, „Полис” 2013, nr 04.pl_PL
dc.referencesТопорков А.Л., Мифы и мифология ХХ века: традиция и современное восприятие, http://www.ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htmz [dostęp: 10. 06. 2011].pl_PL
dc.referencesШевцова Л., Как Россия возвращает мир к ожиданию войны, http://www.ej.ru/?a=note&id=24692 [dostęp: 19.09.2015].pl_PL
dc.referencesЗакон об иностранных агентах упорядочил работу НКО, http://ria.ru/society/20140214/994858381.html [dostęp: 08.04.2014].pl_PL
dc.contributor.authorEmailonad@op.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-635-3.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska