Show simple item record

dc.contributor.authorPodhorodecka, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-06-12T11:41:48Z
dc.date.available2017-06-12T11:41:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21942
dc.description.abstractW artykule poddano analizie zdjęcia krajobrazów naturalnych rożnych obszarów Polski. Analizowane zdjęcia prezentowały krajobraz: nizinny, wyżynny, pojezierny, górski, wybrzeża klifowego oraz wybrzeża mierzejowego. Wybrano także zdjęcia ze zróżnicowanym krajobrazem naturalnym, a więc łączące rożne krajobrazy. Celem autorki artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy turyści wyżej cenią krajobraz przyrodniczy, który jest bardziej zróżnicowany?, czy jest różnica między oceną krajobrazu dokonywaną przez kobiety i mężczyzn?, czy turyści krajowi różnią się w ocenie krajobrazu od turystów zagranicznych? Badanie było realizowane w grupie 174 studentów kierunków „geografia” i „gospodarka przestrzenna” oraz wśród studentów zagranicznych, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Erasmus. Badanie było przeprowadzone od października 2015 r. do maja 2016 r.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2
dc.subjectkrajobraz naturalnypl_PL
dc.subjectocena krajobrazupl_PL
dc.subjectatrakcyjność turystycznapl_PL
dc.subjectocena fotografiipl_PL
dc.titleOcena atrakcyjności wizualnej krajobrazu wybranych obszarów Polskipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[33]-38
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Regionalnej Świata
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesDRABAREK A., 2011, Atrakcyjność turystyczna a rozmieszczenie bazy noclegowej w Indonezji w początkach XXI wieku, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 6–57.pl_PL
dc.referencesJAKIEL M., 2015, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu dolinek krakowskich – możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym, „Współczesne Problemy i Kierunki Badawcze w Geografii”, 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 91–107.pl_PL
dc.referencesJAKIEL M., BERNATEK A., 2015, Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez różne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 29, s. 93–107.pl_PL
dc.referencesKISTOWSKI M., 2007, Metoda delimitacji i oceny wartości wizualno-estetycznej jednostek krajobrazowych i jej zastosowanie dla obszaru województwa pomorskiego, [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (red.), Warszawa, s. 677–695.pl_PL
dc.referencesKONDRACKI J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, PWN, Warszawa, s. 7–154.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 88–97.pl_PL
dc.referencesLESZCZYCKI S., 1988, Mikroregiony i krajobrazy antropogeniczne, [w:] Krajobrazy Polski lokalnej, M. Stalski, Z. Szlązak (red.), ser. „Rozwój Regionalny. Rozwój Lokalny. Samorząd Terytorialny”, 13, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLITWIN U., BACIOR S., PIECH I., 2009, Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu, „Геодезія, картографія і аерофотознімання”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków, s. 14–25.pl_PL
dc.referencesMIROWSKA N., KRYSIAK S., 2015, Atrakcyjność wizualna krajobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmosin, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 14, s. 25–35.pl_PL
dc.referencesPIRASZEWSKA K., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia turystycznej bazy noclegowej w Tajlandii, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 4–45.pl_PL
dc.referencesŚLESZYŃSKI P., 2000, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa, „Prace i Studia Geograficzne”, 27, s. 198–233.pl_PL
dc.referencesTERTELIs P., 2012, Walory turystyczne a rozmieszczenie bazy noclegowej w Nepalu na początku XXI wieku, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 6–122.pl_PL
dc.referenceswww.jtbonline.org; 5.01.2015.pl_PL
dc.referenceswww.pot.gov.pl; 5.01.2015.pl_PL
dc.referenceswww.sjp.pwn.pl/sjp/krajobraz,2474847.html; 15.07.2016.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkpodhorodecka@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.26.2.04
dc.relation.volume26pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record