Show simple item record

dc.contributor.authorNasihatkon, Banafsheh
dc.contributor.authorKheiri, Jamal
dc.contributor.authorMiralbell, Oriol
dc.date.accessioned2017-06-12T11:41:45Z
dc.date.available2017-06-12T11:41:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21940
dc.description.abstractCelem badań ilościowych była analiza roli mediów społecznościowych w marketingu hoteli irańskich za pośrednictwem Internetu. Zastosowano technikę kwestionariuszową na próbie 149 marketerów zatrudnionych w dziale marketingu sieci Parsian International Hotels. Do oceny danych zastosowano program SPSS. Przeprowadzono testy Kolmogorowa-Smirnowa, Cochrana, regresji, według współczynników niestandaryzowanych i standardowych. W oparciu o wyniki możemy stwierdzić, że media społecznościowe nadal nie stanowią istotnego narzędzia marketingowego w hotelach irańskich. Facebook i YouTube są mediami najczęściej wykorzystywanymi do celów marketingowych, jako że filmy oraz zdjęcia mogą być używane na ich stronach w większym stopniu niż na innych. Wyniki pokazują, że możliwości marketingowe Parsian Hotels rosną wraz z powszechniejszym korzystaniem z mediów społecznościowych, jednakże sektor marketingu hotelarskiego na razie nie traktuje Internetu jako odgrywającego najistotniejszą rolę narzędzia marketingowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2
dc.subjectmarketing internetowypl_PL
dc.subjectParsian Hotelspl_PL
dc.subjectIranpl_PL
dc.subjectInternetpl_PL
dc.subjectmarketing hotelarskipl_PL
dc.titleMedia społecznościowe a e-marketing hotelarski w Iranie – przykład Parsian International Hotelspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[15]-22
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Teherański
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Barceloński
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesALAMEDDINE A., 2013, Perceptions of executives from seven selected companies of the use of social media in marketing practices, Pepperdine University Graduate.pl_PL
dc.referencesBAGGIO R., SIGALA M., INVERSINI, A., PESONEN J. (eds.), 2013a, Hotel websites, web 2.0, web 3.0 and online direct marketing: The case of Austria, „Information and Communication Technologies in Tourism”, s. 665–677, doi: 10.1007/978-3-319-03973-2_48.pl_PL
dc.referencesBAGGIO R., SIGALA M., INVERSINI A., PESONEN J. (eds.), 2013b, Investigating social media marketing in the hospitality industry: Facebook and European hotels, „Information and Communication Technologies in Tourism”, s. 1–146, doi: 10.1007/978-3-319-03973-2.pl_PL
dc.referencesBUHALIS D., 1998, Strategic use of information technologies in the tourism industry, „Tourism Management”, 19 (5), s. 409–421, doi:10.1016/S0261-5177(98)00038-7.pl_PL
dc.referencesCHAN N.L.,, GUILLET, B.D., 2011, Investigation of social media marketing: How does the hotel industry in Hong Kong perform in marketing on social media websites?, „Journal of Travel, Tourism Marketing”, 28(4), s. 345–368, doi: 10.1080/10548408.2011.571571.pl_PL
dc.referencesCHUNG N.,, KOO C., 2015, The use of social media in travel information search, „Telematics and Informatics”, 32(2), s. 215–229, doi: 10.1016/j.tele.2014.08.005.pl_PL
dc.referencesDESMOND J., 2013, A modest proposal: A response to the marketing challenges presented by the crisis confronting humanity in respect to the requirement to feed nine billion by 2050, „Journal of Marketing Management”, 29(13-14), s. 1631–1643, doi: 10.1080/0267257X.2013.798676.pl_PL
dc.referencesDIAZ-CHAO A., MIRALBELL-IZARD O.,, TORRENT-SELLENS J., 2015, Information and Communication cechnologies, innovation, and firm productivity in small and medium-sized travel agencies: new evidence from Spain, „Journal of Travel Research”, s. 1–12, doi: 10.1177/0047287515583357.pl_PL
dc.referencesGIBBS C., MACDONALD F.,, MACKAY K., 2015, Social Media Usage in Hotel Human Resources : Recruitment, Hiring and Communication, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 27(2), doi: 10.1108/IJCHM-05-2013-0194.pl_PL
dc.referencesGRETZEL U., YUAN Y.-L.,, FESENMAIER D.R., 2000, Preparing for the New Economy: Advertising Strategies and Change in Destination Marketing Organizations, „Journal of Travel Research”, 39(2), s. 146–156, doi: 10.1177/004728750003900204.pl_PL
dc.referencesHASSAN S., NADZIM S.Z.A., SHIRATUDDIN N., 2015, Strategic use of social media for small business based on the AIDA model, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 172, s. 262–269, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.363.pl_PL
dc.referencesHECHELMANN C., 2012, Social media engagement in a dedicated Facebook channel: An analysis of relationships to emotional attachement, self-brand connection and brand commitment towards sports sponsoring brands, University of Technology, Sydney.pl_PL
dc.referencesHSU Y., 2012, Facebook as international eMarketing strategy of Taiwan hotels, „International Journal of Hospitality Management”, 31, s. 972–980, doi: 10.1016/j.ijhm.2011.11.005.pl_PL
dc.referencesHUDSON S., HUANG L., ROTH M.S.,, MADDEN T.J., 2016, The influence of social media interactions on consumer-brand relationships: A three-country study of brand perceptions and marketing behaviors, „International Journal of Research in Marketing”, 33, Elsevier B.V, doi: 10.1016/j.ijresmar.2015.06.004.pl_PL
dc.referencesHUOTARI M.,, NYBERG E., 2012, Utilizing social media in a tourism company, Oulu University of Applied Sciences.pl_PL
dc.referencesInternet World Stats., 2015, Retrieved June 24, 2016, from http://www.internetworldstats.com/stats5.htm.pl_PL
dc.referencesIranian internet infrastructure and policy report, 2014, Small Media, London; http://smallmedia.org.uk/sites/default/files/u8/IIIP_Nov14_0.pdf.pl_PL
dc.referencesJAFARI H., 2016, Techrasa. Retrieved August 3, 2016, from http://techrasa.com/2016/07/26/53-iranians-member-least-one-social-media-platform/.pl_PL
dc.referencesKHEIRI J., YAZDANPANAH E., SOLEYMANINEJAD M., SAJJADI F., TASLIMI M., 2015, Ranking five star hotels in Tehran using CSR, „International Journal of Information Science”, 5(2), s. 30–41, doi:10.5923/j.ijis.20150502.02.pl_PL
dc.referencesKHEIRI J.,, NASIHATKON B., 2016, The Effects of Rural Tourism on Sustainable Livelihoods. Case Study: Lavij Rural, Iran, „Modern Applied Science”, 10(10), s. 10–22.pl_PL
dc.referencesKHEIRI J., 2016, Travel motivations: An investigation of motivational theories, „International Journal of Hospitality Management”, 34(1), pp. 227-233. doi:10.1016/j.ijhm.2013.03.010.pl_PL
dc.referencesKHEIRI J., SHOHRAT ZEINABAD R., TABATABAIE F., 2016, Evaluation of Tourism Investment Priorities in Zoroastrian Villages of Yazd Province, Iran, „American Journal of Rural Development”, 4(1), s. 1–9.pl_PL
dc.referencesKIM E.E.K., MATTILA A.S.,, BALOGLU S., 2011, Effects of gender and expertise on consumers’ motivation to read online hotel reviews, „Cornell Hospitality Quarterly”, 52, s. 399–406, doi: 10.1177/1938965510394357.pl_PL
dc.referencesKIM M.J., CHUNG N.,, LEE C.K., 2011, The effect of perceived trust on electronic commerce: Shopping online for tourism products and services in South Korea, „Tourism Management”, 32(2), s. 256–265, doi: 10.1016/j.tourman.2010.01.011.pl_PL
dc.referencesKIM W.G., LIM H.,, BRYMER R.A., 2015, The effectiveness of managing social media on hotel performance, „International Journal of Hospitality Management”, 44, s. 165–171, doi: 10.1016/j.ijhm. 2014.10.014.pl_PL
dc.referencesLEE J.,, HONG I.B., 2016, Predicting positive user responses to social media advertising: The roles of emotional appeal, informativeness, and creativity, „International Journal of Information Management”, 36(3), s. 360–373, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2016.01.001.pl_PL
dc.referencesLEUNG X.Y., BAI B.,, STAHURA K.A., 2015, The marketing effectiveness of social media in the hotel industry: A comparison of Facebook and Twitter, „Journal of Hospitality, Tourism Research”, 37(2), s. 1–24, doi: 10.1177/1096348012471381.pl_PL
dc.referencesLiking Facebook in Tehran: Social networking in Iran, 2016, Iran Media Program, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesLIM W.M., 2010, Factor analysis of variables affecting e-marketing adoption by UK independent hotels, „Information and Communication Technologies in Tourism”, s. 39–50; http://dblp.uni-trier.de/db/conf/enter/enter2010.html#Lim10.pl_PL
dc.referencesLIN Y.S.,, HUANG J.Y., 2006, Internet blogs as a tourism marketing medium: A case study, „Journal of Business Research”, 59(10–11), s. 1201–1205, doi:10.1016/j.jbusres.2005.11.005.pl_PL
dc.referencesMIGUÉNS J., BAGGIO R.,, COSTA C., 2008, Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study, „Advances in Tourism Research”, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesMIRALBELL O., 2015, Use of social networking sites for knowledge exchange, „International Journal of Web Based Communities”, 11(1), s. 42–56.pl_PL
dc.referencesNet Index., 2015, retrieved from http://www.internetsociety.org/net-index.pl_PL
dc.referencesNGUYEN V.H.,, Wang Z., 2011, Practice of online marketing with social media in tourism destination marketing, Södertörns University.pl_PL
dc.referencesPARK J., OH I., 2012, A Case Study of Social Media Marketing by Travel Agency : The Salience of Social Media Marketing in the Tourism Industry, „International Journal of Tourism Sciences”, 12(1), s. 93–106, doi: 10.1080/15980634.2012.11434654.pl_PL
dc.referencesParsian International Hotel, 2015, Retrieved June 23, 2016; http://pih.ir/index.aspx?siteid=1fkeyid=siteid=1pageid=139.pl_PL
dc.referencesROBERTS S., 2010, E-Marketing. An evaluation of Tobago’s official tourism website, „Marketing Island Destinations”, s. 79–96, Burlington: Elsevier, doi: 10.1016/B978-0-12-384909-0.00007-6.pl_PL
dc.referencesSALAVATI S.,, HASHIM N.H., 2015, Website adoption and performance by Iranian hotels, „Tourism Management, 46, 367–374, doi:10.1016/j.tourman.2014.07.017.pl_PL
dc.referencesSHANEA N., 2011, Social media’s role in branding: A study of social media use and the cultivation of brand affect, trust, and loyalty. University of Texas at Austin.pl_PL
dc.referencesSINGAIAH G., LASKAR S.R., 2015, Understanding of social marketing: A conceptual perspective, „Global Business Review”, 16(2), s. 213–235, doi: 10.1177/0972150914564282.pl_PL
dc.referencesSOHRABI B., VANANI I.R., TAHMASEBIPUR K.,, FAZLI S., 2012, An exploratory analysis of hotel selection factors: A comprehensive survey of Tehran hotels, „International Journal of Hospitality Management”, 31(1), s. 96–106, doi: 10.1016/j.ijhm.2011.06.002.pl_PL
dc.referencesSTANLEY C.K., 2011, The role of social media as marketing tool for tourism in kenya. Case study: Kenya safari and tours, Arcada University of Applied Sciences.pl_PL
dc.referencesYOO K.,, LEE W., 2015, Use of Facebook in the US heritage accommodations sector : an exploratory study, „Journal of Heritage Tourism”, 10(2), s. 191–201, doi: 10.1080/1743873X.2014.985228.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmiastur@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailjamalkheiri@ut.ac.ir
dc.contributor.authorEmailmiastur@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.26.2.02
dc.relation.volume26pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record