Repozytorium UŁ - Przewidywanie przynależności gatunkowej grzybów patogennych i fenotypu lekooporności oraz badanie mechanizmów jego modulacji w gatunkach Candida albicans i non-albicans

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Przewidywanie przynależności gatunkowej grzybów patogennych i fenotypu lekooporności oraz badanie mechanizmów jego modulacji w gatunkach Candida albicans i non-albicans

Pokaż pełny rekord



Tytuł: Przewidywanie przynależności gatunkowej grzybów patogennych i fenotypu lekooporności oraz badanie mechanizmów jego modulacji w gatunkach Candida albicans i non-albicans
Autor: Caban, Monika
Streszczenie: Drożdże rodzaju Candida są organizmami oportunistycznymi wchodzącymi w skład naturalnej mikroflory człowieka. Bytują głownie w obrębie końcowej części przewodu pokarmowego oraz błon śluzowych jamy ustnej, i przy pełnej sprawności układu odpornościowego gospodarza nie ujawniają zdolności chorobotwórczych. W warunkach znacznie osłabionej odporności drożdże Candida mogą prowadzić do zagrażających życiu infekcji układowych. Najpowszechniej jednak zakażenia grzybicze dotykają pacjentów leczonych długotrwale antybiotykami, u których w skutek wyniszczenia flory bakteryjnej zaburzona została równowaga mikrobiologiczna. Zakażenia takie obejmują najczęściej śluzówkę jamy ustnej lub dolnych dróg rodnych kobiet i stanowią przyczynę długotrwałej i trudnej do wyleczenia infekcji. Oceniono możliwość wykorzystania metody analizy HRM do typowania na podstawie sekwencji ITS2 grzybów patogennych o różnej przynależności gatunkowej. Wykazano przydatność testu zarówno do typowania Candida sp., jak i grzybów dermatofitycznych. Wykorzystując analizę HRM do badania polimorfizmów w genie ERG11 wykazano istnienie stałych wariantów genu, mogących stanowić podstawę do opracowania szybkiej, taniej i wiarygodnej metody predykcji oporności szczepów Candida albicans izolowanych od pacjentów. Metoda analizy HRM w zaprezentowanej w pracy postaci może natomiast służyć jako szybka metoda selekcji próbek przeznaczonych do sekwencjonowania podczas diagnostyki infekcji drożdżowej. Wykazano brak możliwości zastosowania zaproponowanego testu transportowego, opartego na cytometrycznym badaniu akumulacji dioctanu fluoresceiny, w przewidywaniu oporności drożdży Candida albicans i non-albicans. Wykazano, że leki azolowe w dawkach subtoksycznych wywołują stres oksydacyjny w komórkach drożdży C. albicans i C. glabrata. Odpowiedź drożdży na stres oksydacyjny różni się między tymi gatunkami, ale również pomiędzy szczepami tego samego gatunku.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21934
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
PRACA_final_MC.pdfBlocked 2.585MB PDF

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź