Najczęściej wyszukiwane

Wyszukiwane frazyWyszukiwania% wszystkichOdwiedziny stron / Wyszukiwania
1prasa kobieca321,43%0,33
2niesułkowa214,29%0,50
3niesułków214,29%5,50
4nowak214,29%1,50
5dziedzictwo druckera17,14%0,00
6miszczyńska katarzyna17,14%2,00
7monika wojtczak17,14%0,00
8niesułkowie17,14%0,00
9opis17,14%0,00

Suma

Wyszukiwania% wszystkichOdwiedziny stron / Wyszukiwania
14100,00%0,00