Repozytorium UŁ - Pomiar i samoocena poziomu inteligencji emocjonalnej u osób o skrajnie wysokim ilorazie inteligencji ogólnej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Pomiar i samoocena poziomu inteligencji emocjonalnej u osób o skrajnie wysokim ilorazie inteligencji ogólnej

Pokaż pełny rekordTytuł: Pomiar i samoocena poziomu inteligencji emocjonalnej u osób o skrajnie wysokim ilorazie inteligencji ogólnej
Autor: Lubikowska, Aleksandra
Streszczenie: This study investigates emotional intelligence (EI) among gifted people (n = 43). There were used three tests to assess general level of emotional intelligence or EI components: Emotional Intelligence Test (TIE), Emotional Intelligence Scale-Faces (SIE-T) and Test of Emotion Understanding (TRE). In addition, self-esteem of subjects was analyzed in terms of EI. Results showed that: (1) Subjects have higher general EI (t = 5.33, p 0.0001) and higher scores for EI components compared with the average scores in the polish population (from t = 3.27, p 0.005 for managing emotions to t = 6,13, p 0.0001 for understanding emotions), (2) Subjects underestimated their performance in self-reports (from t = -5.76, p 0.0001 to t = -8.67, p 0.0001). The implications of having high EI by gifted people and their underestimation of EI are discussed.W badaniu analizowano samoocenę w zakresie inteligencji emocjonalnej (IE) oraz poziom inteligencji emocjonalnej wśród osób (n = 43) należących do Stowarzyszenia Mensa Polska. Zastosowano trzy testy służące do oceny ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej lub komponentów IE: Test Inteligencji Emocjonalnej (TIE), Skalę Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T) oraz Test Rozumienia Emocji (TRE). Ponadto, analizowano samoocenę osób badanych w zakresie IE. Otrzymane wyniki wykazały, że: 1) osoby o wysokim IQ uzyskały wyższe wyniki w zakresie ogólnego poziomu IE (t = 5,33, p 0,0001) oraz wyższe wyniki w zakresie poszczególnych zdolności składających się na IE w porównaniu z przeciętnymi wynikami w populacji (od t = 3,27, p 0,005 dla zarządzania emocjami do t = 6,13, p 0,0001 dla rozumienia emocji); 2) osoby badane nie doszacowały swoich wyników w ankietach (od t = - 5,76, p 0,0001 do t = -8,67, p 0,0001).
URI: http://hdl.handle.net/11089/21874
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_8_[131]-145_Lubikowska.pdf 225.9KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź