Repozytorium UŁ - Konfrontacja ze sobą, z wartościami czy ze zmianą? Przegląd badań na temat związków twórczości i wartości

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Konfrontacja ze sobą, z wartościami czy ze zmianą? Przegląd badań na temat związków twórczości i wartości

Pokaż pełny rekordTytuł: Konfrontacja ze sobą, z wartościami czy ze zmianą? Przegląd badań na temat związków twórczości i wartości
Autor: Sękowski, Andrzej; Górecki, Jakub; Płudowska, Martyna
Streszczenie: Dependencies between creativity and values can be investigated at various levels. Taking into consideration four dimensions in which human creative competence reveals, the present article concentrates on the study of connections between these variables. The presented theoretical conceptualization and the results of research are aimed at demonstrating that an individual’s inner creativity, individual externalised creativity, group (social) creativity, and values, both those displayed in individual judgements and hierarchies and those accepted by members of a broader group, interact with each other. The importance of creativity in compromising axiological issues is shown in the article. The role that is played by values in individual creativity and their impact on the level and range of an innovation are also presented.Zależności między twórczością a wartościami można rozpatrywać na różnych poziomach. W niniejszym artykule skoncentrowano się na omówieniu tych związków z uwzględnieniem czterech wymiarów, w obrębie których przejawia się twórcza kompetencja człowieka. Przedstawione ujęcia teoretyczne i wyniki badań mają na celu wykazanie, że twórczość psychiczna (wewnętrzna) jednostki, indywidualna (uzewnętrzniona), grupowa (społeczna) i kulturowa oraz wartości, zarówno te przejawiające się w postaci indywidualnych wartościowań i hierarchii, jak i podzielane przez członków szerszej grupy wchodzą ze sobą w interakcje. W artykule wykazano znaczenie kreatywności w procesie uzgadniania zagadnień aksjologicznych, a także przedstawiono rolę, jaką odgrywają wartości w procesie twórczości jednostkowej oraz ich oddziaływanie na poziom i zasięg innowacji.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21873
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_7_[105]-129_Sekowski.pdf 303.5KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź