Repozytorium UŁ - Gender Equality in Family Relations of Vietnamese Living in Vietnam and Poland

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Gender Equality in Family Relations of Vietnamese Living in Vietnam and Poland

Pokaż pełny rekordTytuł: Gender Equality in Family Relations of Vietnamese Living in Vietnam and Poland
Autor: Van Hai, Mai
Streszczenie: Gender equality is an important aspect of a happy family. It is expressed in equality of tasks sharing, decisions related to organization of family life, equal treatment of daughters and sons etc. The main aim of the study was to look at the eff ect of immigration on the perception of gender equality. Respondents of this study were 196 Vietnamese living in Vietnam (100 persons) and Poland (96 persons). Methods of the study included: the purposely designed questionnaire administered to all participants and the in-depth interview conducted with 15 Vietnamese who got married to Poles. Two types of family relations are the main focus of the paper: a relation between spouses and between parents and off spring. The results indicate equality of husbands and wives in work and economic aspects, as both work outside the house and contribute fi nancially. Although participants overtly confi rmed the equality of children of both sexes, but in particular situations they still expressed some preference for sons. Such pattern of results is confi rmed in both groups of participants.Równość płci jest ważnym aspektem dobrego funkcjonowania rodziny. Wyraża się w równości w zakresie podziału obowiązków, podejmowania decyzji związanych z organizacją życia rodzinnego, równego traktowania synów i córek itp. Celem badania była ocena, w jakim stopniu imigracja modyfi kuje spostrzeganie równości płci w rodzinie. W badaniu uczestniczyło 196 osób (100 Wietnamczyków mieszkających w Wietnamie i 96 mieszkających w Polsce), które wypełniały kwestionariusz opracowany na potrzeby badania. Dodatkowo 15 osób, które zawarły związki małżeńskie z Polakami, uczestniczyło w pogłębionym wywiadzie. Analizowano dwa typy relacji rodzinnych: pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi. Uzyskane rezultaty wskazują na akceptowanie równości kobiet i mężczyzn pod względem ekonomicznym, skoro oboje partnerzy pracują poza domem oraz zarabiają pieniądze. Choć badani otwarcie akceptowali równość synów i córek, to w szczególnych sytuacjach wyrażali wolę posiadania syna. Obie grupy Wietnamczyków – mieszkających w Wietnamie i w Polsce – wykazały wiele podobieństw w zakresie swoich poglądów dotyczących równości płci.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21867
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_10_[167]-178_Van Hai.pdf 225.8KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź