Show simple item record

dc.contributor.authorPluskota, Anna Maria
dc.date.accessioned2017-05-24T11:55:10Z
dc.date.available2017-05-24T11:55:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21785
dc.description.abstractCorruption has been present in societies since ancient times. Economic development and the evolution of culture did not result in elimination of corruption. Therefore, you should ask the question: does globalization promote corruption? The article presents a literature review that points to an ambiguous answer to this question. Statistical analysis of selected macroeconomic values are compared to the Corruption Perceptions Index. The results indicated that, for developing countries, increasing economic growth was associated with a decrease in corruption, but it is not eliminated. It must be concluded that there is a level of corruption that is accepted by governments and society.en_GB
dc.description.abstractKorupcja jest obecna w społeczeństwach od czasów starożytnych. Rozwój gospodarczy i ewoluowanie kultur nie wyparły jej. Należy zatem zadać pytanie: czy globalizacja wspiera korupcję? W artykule zaprezentowano przegląd literatury, który wskazuje na niejednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Przeprowadzono analizę statystyczną wybranych wielkości makroekonomicznych w porównaniu do Indeksu Percepcji Korupcji. Wyniki wskazały, że w przypadku państw rozwijających się wzrost rozwoju gospodarczego wiązał się ze zmniejszeniem skorumpowania, jednak go nie wyeliminował. Należy wnioskować, że istnieje poziom korupcji akceptowany przez rząd i społeczeństwo.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;17
dc.subjectcorruptionen_GB
dc.subjectglobalizationen_GB
dc.subjecteconomic developmenten_GB
dc.subjectinvestmenten_GB
dc.subjectkorupcjapl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectinwestycjepl_PL
dc.titleCzy globalizacja wspiera korupcję?pl_PL
dc.title.alternativeDoes globalization support corruption?en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[39]-48
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Korporacji
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBadinger H., Nindl E. (2014), Globalisation and corruption, revisited, „The World Economy”, Vol. 37, nr 10, ss. 1424–1440.pl_PL
dc.referencesBodislav D., Rotaru C., Georgescu R. (2016), Globalization of the corruption phenomenon – human capital gone wild, „Theoretical and applied economics”, Vol. 23, nr 3, ss. 163–176.pl_PL
dc.referencesCywilnoprawna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz.U. nr 244 poz. 2443).pl_PL
dc.referencesDzhumashev R. (2014), Corruption and growth: The role of governance, public spending and economic development, „Economic Modelling”, nr 37, ss. 202–215.pl_PL
dc.referencesElliott A. (1997), Corruption and the Global Economy, Institute for International Economics, Waszyngton.pl_PL
dc.referencesEwoh A., Matei A., Matei L. (2013), Corruption, public integrity, and globalization in South-Eastern European states. A Comparative analysis, „Theoretical and Applied Economics”, Vol. 20, nr 1, ss. 7–34.pl_PL
dc.referencesHeckelman J., Powell B. (2010), Corruption and the Institutional Environment for Growth Comparative Economic Studies, Palgrave Macmillan, nr 52(3), ss. 351–378.pl_PL
dc.referencesHerodot (2008), Dzieje, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlitgaard R. (1988), Controlling Corruption, University of California Press, Berkeley.pl_PL
dc.referencesLewicka-Strzałecka A. (2007), Korupcja i zaufanie, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 10, nr 1, ss. 211–219.pl_PL
dc.referencesMindur M. (2006), Korupcja a rola państwa w rozwoju gospodarczym, „Studia i prace kolegium zarządzania i finansów”, nr 74, ss. 75–84.pl_PL
dc.referencesStachowicz-Stanusch A., Sworowska A. (2012), Definiowanie korupcji w kontekście różnic kulturowych, „Organizacja i zarządzanie”, nr 1, ss. 97–115.pl_PL
dc.referencesTorgler B., Piatti M. (2013), Extraordinary wealth, globalization and corruption, „Review of income and Wealth”, Vol. 59, nr 2, ss. 341–359.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2010), Socjologia dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referenceswww.databank.worldbank.org.pl_PL
dc.referenceswww.transparency.org.pl_PL
dc.referenceswww.worldbank.org.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.pluskota@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.17.03
dc.subject.jelD73
dc.subject.jelO11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record