Show simple item record

dc.contributor.authorBartosiewicz, Bartosz
dc.contributor.authorWiśniewski, Szymon
dc.date.accessioned2017-05-16T09:42:12Z
dc.date.available2017-05-16T09:42:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21601
dc.description.abstractThe article consists of two main parts. The first one focuses on the general characteristics of Lodz Agglomeration Railway (LAR), in particular as regards its operation and organization. The second part of the article provides an assessment of the role of LAR in the public transport system in Lodz, based on analysis of the location, time of travel and train stops accessibility.en_GB
dc.description.abstractArtykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona jest charakterystyce Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zarówno od strony organizacyjnej, jak i funkcjonalnej. Druga część artykułu koncentruje się na ocenie znaczenia ŁKA w systemie lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi poprzez analizę lokalizacji, czasu przejazdu oraz dostępności do przystanków kolejowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;18
dc.subjectLodz Agglomeration Railwayen_GB
dc.subjectpublic transporten_GB
dc.subjectLodzen_GB
dc.subjectTransportpl_PL
dc.subjecttransport zbiorowypl_PL
dc.subjectŁódzka Kolej Aglomeracyjnapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleKolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeAgglomeration Railway as a part of the public transport system in Lodzen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[49]-65
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAndrzejczak-Padarewska I., 2012, Transport kolejowy w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Kozłowski R. (red.), Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesAndrzejczak-Padarewska I., 2012, Tunel średnicowy w Łodzi ważnym elementem projektu dużych prędkości, [w:] Kozłowski R. (red.), Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCommission of the European Communities, 2001, White Paper. European Transport Policy for 2010: Time to Decide, Brussels.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Rzeńca P., 2012, Analiza porównawcza transportu kolejowego i samochodowego w aglomeracji łódzkiej w kontekście realizacji projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, [w:] Feltynowski M., Kina E., Niepiekło B., Tomaszewska A.W. (red.), Po kolei. Miejsca, wyzwania, inspiracje, Łódź.pl_PL
dc.referencesGadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesGórny J., 2013, Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Transport Miejski i Regionalny”, 3, Kraków, s. 26–32.pl_PL
dc.referencesLitman T., 2012, Evaluating Accessibility for Transportation Planning. Measuring People’s Ability to Reach Desired Goods and Activities, Victoria Transport Policy Institute, Victoria.pl_PL
dc.referencesLoose W., 2001, Flächennutzungsplan 2010 Freiburg – Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Öko-Institut e.V., Freiburg.pl_PL
dc.referencesMajewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesMazurek T., 1965, Komunikacja miejska. Cz. 1: Planowanie tras komunikacyjnych w miastach oraz eksploatacja komunikacji miejskich, PAN, Łódź.pl_PL
dc.referencesTrzeszczak Ł., 2012, Plany budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, [w:] Kozłowski R. (red.), Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółka z o.o. w sprawie ustalenia Taryfy Przewozowej (ŁKA-TP) z dnia 26 maja 2014 r.pl_PL
dc.referencesWesołowski J., 2005, Ukształtowanie kolejowego węzła łódzkiego i możliwości jego włączenia w system kolei dużych prędkości, „Technika Transportu Szynowego”, 12, s. 44.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesYigitcanlar T., Sipe N., Evans R., Pitot M., 2007, AGIS-based land use and public transport accessibility indexing model, „Australian Planner”, 44.pl_PL
dc.contributor.authorEmailb.bartosiewicz@wp.pl
dc.contributor.authorEmailszymon_wisniewski@onet.eu
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.18.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record