Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKaczmarska, Bożena
dc.contributor.authorGierulski, Wacław
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.contributor.editorRopęga, Jarosław
dc.date.accessioned2017-04-28T07:23:13Z
dc.date.available2017-04-28T07:23:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-922375-6-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21490
dc.description.abstractInnovativeness is one of the main determinants for a company’s development and when searching for the correlation between innovativeness and development one needs to apply quantative measures. This work includes a model for a company’s assessment in its technology and environment innovative aspects. The concept of quantative assessment of environment is presented through determining innovation structure and coming up with a general innovation index. It is an important element in creating a diagnostic tool to be applied in the area of innovativeness and development interdependences.pl_PL
dc.description.sponsorshipPreparation and printing funded by the National Agency for Research and Development under project “Kreator Innowacyjności – wparcie dla Przedsiębiorczości akademickiej”pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherCenter for Technology Transfer UŁpl_PL
dc.relation.ispartofInnovations and knowledge commercialization: cooperative resources, integrated science and business/ ed. by Dariusz M. Trzmielak, Jarosław Ropęga;
dc.subjectTechnological innovativenesspl_PL
dc.subjectinnovative environmentpl_PL
dc.titleInnovative environment for business developmentpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Center for Technology Transfer UŁpl_PL
dc.page.number95-106pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKielce University of Technologypl_PL
dc.referencesFrąckiewicz E., Innowacje technologiczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa, [in:] Marketing–Handel– Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, [ed.] B. Gregor, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2004, t. 1, pp. 149–157.pl_PL
dc.referencesGierulski W., Kaczmarska B., Sulerz A., Audyt technologiczny w procesie badania innowacyjności przedsiębiorstw, [in:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, ed. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2013, pp. 66–77.pl_PL
dc.referencesGierulski W., Kaczmarska B., Evaluating the level of technology development – a mathematical model, [in:] Innovations in Management and Production Engineering, ed. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2013, pp. 29–40.pl_PL
dc.referencesHitchner J. R., Mard M. J., Financial valuation workbook, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003, pp. 1–45.pl_PL
dc.referencesHsu M. Y., Chen L. K., Chuang H. C., Shia B. C., Chang Y. T., Wu S. H., R&D Cooperation Linkage in Taiwan Innovation System, [in:] Management of Innovation & Technology, The 4th IEEE International Conference, Bangkok, 2008, pp. 825–830.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, [in:] Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [ed.] A. H. Jasiński, Promocja XXI, Warszawa, 2008, pp. 9–36.pl_PL
dc.referencesKaczmarska B., Klasyfikacja i ocena efektywności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, Problemy Zarządzania vol. 7, no. 2 (24), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2009, pp.71–86.pl_PL
dc.referencesKaczmarska B., Macierz stanów jako model działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, [in:] P. Łebkowski (ed. science) Aspekty inżynierii produkcji, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2010, pp. 115–128.pl_PL
dc.referencesKaczmarska B., Gierulski W., Technological Parks as an Element of Innovation Systems Infrastructure, [in:] Innovations in Management and Production Engineering, ed. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2012, pp. 81–93.pl_PL
dc.referencesKlincewicz K., Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.pl_PL
dc.referencesMard M. J., Financial factors. Cost approach to valuing intellectual property, „Licensing Journal”, August 2000, pp. 27–28.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Uwarunkowania innowacyjności małych firm, [in:] Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [ed.] A. H. Jasiński, Promocja XXI, Warszawa, 2008, pp. 54–87.pl_PL
dc.referencesMotyka S., Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2011, http://www.ptzp.org.pl/s81/Konferencja_KZZ_Zakopane_ 2011_Artykuly.pl_PL
dc.referencesStrategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://www.mg.gov.pl/files/ upload/8418/EUROPA_PL.pdf.pl_PL
dc.referencesSystem transferu technologii i komercjalizacja wiedzy w Polsce, [ed.] K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa, 2011.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Komercjalizacja wiedzy i technologii. Strategie i stymulanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.pl_PL
dc.referencesUrbański M., Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2009, (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/1025/1/Urb anski_pdf).pl_PL
dc.referencesW. B. Zehner II, The Management of Technology (MOT) Degree: A Bridge between Technology and Strategic Management, „Technology Analysis and Strategic Management”, vol. 12, no 2, 2000, pp. 283–291.pl_PL


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord