Repozytorium UŁ - Międzynarodowe kwalifikacje profesjonalne Standardy, problemy jakości i transferu wiedzy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Międzynarodowe kwalifikacje profesjonalne Standardy, problemy jakości i transferu wiedzy

Pokaż pełny rekordTytuł: Międzynarodowe kwalifikacje profesjonalne Standardy, problemy jakości i transferu wiedzy
Autor: Kozielski, Robert
Streszczenie: Knowledge and the ability to use become the key sources of competitive advantage in the contemporary business. Two processes connected with exploiting of the knowledge are noticeable. The first one is knowledge standardization process and the second is linked with knowledge exchange and updating. Institutions delivering professional qualifications in management, e.g. The Chartered Institute of Marketing, posses wide expertise in conducting these two processes. It seems that solutions used by these institutions are good benchmark for knowledge creation, updating, disseminating and transferring. Based on the Chartered Institute of Marketing paper discusses the role of international professional qualifications in building competitive advantage of individuals, companies and countries in the light of knowledge transfer and protection of intellectual property. Based on the conclusions, new directions of strategic development of the Polish Universities are presented. Thanks to this, current weaknesses of the Polish Universities can be eliminated.Wiedza i zdolność jej użycia stają się źródłami przewagi konkurencyjnej we współczesnym biznesie. Zauważalne są dwa procesy związane z wykorzystywaniem wiedzy. Z jednej strony dotyczy to standaryzacji wiedzy, z drugiej jej wymianą i aktualizacją. Instytucje, które dysponują dużym doświadczeniem w zakresie realizacji tych procesów to organizacje oferujące kwalifikacje profesjonalne w dziedzinie zarządzania, takie jak na przykład The Chartered Institute of Marketing w (CIM) Londynie. Jak się wydaje stworzone przez te instytucje rozwiązanie mogą być dobrym benchmarkiem tworzenia wiedzy i jej aktualizacji, jak i jej upowszechnia i przepływu między uczestnikami i stowarzyszonymi organizacjami. W artykule na przykładzie programów CIM omówiona została rola międzynarodowych kwalifikacji profesjonalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej osób, przedsiębiorstw, krajów, ze szczególnym naciskiem na problematykę transferu wiedzy i ochrony własności intelektualnej. Zaprezentowane rozważania dotyczące doświadczeń The Chartered Institute of Marketing pozwalają wskazać na możliwy kierunek strategicznego rozwoju także polskich. Uczelni. Kierunek, który w pewnym stopniu jest już eksploatowany na rynku brytyjskim i pozwala wyeliminować słabości uczelni polskich. Słabości, które są efektem okresu dojrzewania polskich ośrodków akademickich przełomu wieków.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21481
Data: 2010

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
125_komercjaliz ... wlasnosc-intelektualna.pdf 174.7KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź