Now showing items 1-1 of 1

    • Strategie przedsiębiorstw a ochrona własności intelektualnej 

      Gwarda-Gruszczyńska, Edyta (Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
      From a company point of view, it’s activities in the field of competitive advantage creation, the role of its intellectual property protection grows very fast. Intellectual property became a strategic asset. Many research ...