Show simple item record

dc.contributor.authorChruściel, Aleksandra
dc.contributor.authorRakoczy, Justyna
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2017-04-20T08:36:58Z
dc.date.available2017-04-20T08:36:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationChruściel A., Rakoczy J., Rola Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej w nowej jakości kształcenia akademickiego na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 150-160, doi: 10.18778/8088-191-4.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-191-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21326
dc.description.abstractAcademic libraries are a part of university institutions and serve their needs. As those needs change, so do the requirements placed on the library. Evaluating and improving information services to meet user demands is essential to success – fully support the educational goals and the daily teaching and learning activities of the insti-tution. Understanding the information needs and making them available to the appropriate user is very important. Therefore the library departments such as circulation department and interlibrary loan department have come significant changes to adjust to the new users’ needs.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPiestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwypożyczalnia miejscowapl_PL
dc.subjectwypożyczalnia międzybibliotecznapl_PL
dc.subjectbiblioteka akademickapl_PL
dc.subjectusługi bibliotecznepl_PL
dc.subjectjakość kształceniapl_PL
dc.titleRola Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej w nowej jakości kształcenia akademickiego na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number150-160pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-192-1
dc.referencesAcademica, [dostęp 26.05.2015], https://academica.edu.pl/.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Narodowa, [dostęp 30.04.2015], http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/cyfrowa-biblioteka-publikacji-naukowych-academica.pl_PL
dc.referencesEuropa.Streszczenia prawodawstwa UE: wszystko, co musisz wiedzieć o unijnym prawie, [dostęp 20.05.2015], http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_pl.htm.pl_PL
dc.referencesFranas-Mirowska U., Organizacja i zarządzanie biblioteką akademicką w kontekście zmian w szkolnictwie wyższym – refleksje ogólne, [w:] „Warsztaty Bibliotekarskie”, red. nacz. Wiesława Olczykowska, nr 2–3 [wrzesień 2007], [dostęp 20.05.2015], http://www. pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070202.htm.pl_PL
dc.referencesGetInfo, [dostęp 26.05.2015], http://www.tib-hannover.de/en/getinfo/.pl_PL
dc.referencesGrabowska D., Promowanie usług bibliotek naukowych PAN przez serwisy WWW, [w:] Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku, red. nauk. A. Januszko-Szakiel, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKuś B., Elektroniczne i tradycyjne metody zamawiania i dostarczania dokumentów, „Bibliotekarz” 2003, nr 7/8.pl_PL
dc.referencesPosner B., The view from interlibrary loan services. Catalyst for a better research process, “College & Research Libraries News” 2014, vol. 75, issue 7, [dostęp 24.05.2015], http://crln.acrl.org/content/75/7/378.full.pdf+html.pl_PL
dc.referencesSubito, [dostęp 26.05.2015], http://www.subito-doc.de/.pl_PL
dc.referencesŚlaska K., „Academica” jako nowa jakość w systemie wypożyczeń bibliotecznych, „Przegląd Biblioteczny” 2014, r. 82, z. 4.pl_PL
dc.referencesŚlaska K., Academica – mała wielka biblioteka, „Bibliotekarz” 2015, nr 3.pl_PL
dc.referencesUdostępnianie. Skrócony podręcznik użytkownika, oprac. T. Masłowska, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesWojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWojciechowski J., Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesWojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesWójcik M., Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesWypożyczalnia Międzybiblioteczna, [dostęp 26.05.2015], http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=udos #wypm.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-191-4.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska