Show simple item record

dc.contributor.authorWęgorowska, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-03-30T13:12:44Z
dc.date.available2017-03-30T13:12:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21081
dc.description.abstractThe text is devoted to those Sienkiewicz’s letters-features, letters-reports, letterscommentaries, letters-articles, letters-reviews in which the author of Quo vadis:1) verbalizes the situations of the „American Polish people” in the contemporary United States of America, 2) describes the Polish language they used, 3) expresses anxiety about its state, 4) analyzes the phenomenon of denationalization of the compatriots living abroad, 5) pays attention to the progressive Germanization and the linguistic-cultural Anglicization, 6) shows conflicts in the Polish organizations and institutions in America, 7) displays attachment to the Polish language of Helena Modrzejweska – distinguished theatrical personality. Letters from a journey to America (Listy z podróży do Ameryki) is a source of very valuable and diverse (also linguistic) information about the life of the 19th century Polish diaspora in America struggling not only with the material, but also spiritual, including linguistic, problems.en_GB
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;50
dc.subjectlettersen_GB
dc.subjectPolish diasporaen_GB
dc.subjectPolish languageen_GB
dc.subjectdenationalizationen_GB
dc.subjectlistypl_PL
dc.subjectPoloniapl_PL
dc.subjectpolszczyznapl_PL
dc.subjectwynaradawianiepl_PL
dc.titleAdmirator „rodowitego języka”, zatroskany purysta językowy, baczny obserwator „Polaków amerykańskich”… Wokół refleksji językowych utrwalonych w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewiczapl_PL
dc.title.alternativeAdmirer of the „native language”, linguistic purist… on linguistic reflections preserved in Henryk Sienkiewicz’s Letters from a journey to America (Listy z podróży do Ameryki)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[173]-184
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej, Pracownia Języka i Kultury Ludowej, 65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
dc.identifier.eissn2450-0119
dc.referencesBańko M. (red.), 2005, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorucki M., 2009, Polskie gniazda literackie, Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBujnicki T., 2007, Henryk Sienkiewicz, w: Historia literatury i kultury polskiej, t. III Romantyzm, Pozytywizm, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczorowski W., 2013, Epistolografia staropolska XVI–XVII wieku jako źródło historyczne, w: P. Borek, M. Olma (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. IV (stulecia XVI–XIX): Perspektywa historyczna i językowa, Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesKowalewska D., 2011, „Oto jest Paryż, oto jest ten wir bezdenny…” Obraz Zachodu w korespondencji Stanisława Doliwy Starzyńskiego z lat 1825–1847, w: P. Borek, M. Olma (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II (stulecia XVII–XIX), Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesKowkiel L., 2011, Korespondencja Zawadzkich – cenne źródło do badań czytelnictwa na prowincji litewsko-białoruskiej w XIX wieku, w: P. Borek, M. Olma (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II (stulecia XVII–XIX), Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski J., 1950, Uwaga wydawcy, w: Sienkiewicz H., 1950, Listy z podróży do Ameryki, cz. II, w: tenże, Dzieła, t. XLII, red. J. Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNicińska M., 2011, Teoria listu z perspektywy dziewiętnastowiecznych badaczy i wydawców epistolografii, w: P. Borek, M. Olma (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II (stulecia XVII–XIX), Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesPowązka E., 2011, Zwierciadło i scena. Obraz świata zapisany w dwóch listach poetyckich Juliusza Słowackiego, w: P. Borek, M. Olma (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II (stulecia XVII–XIX), Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz H., 1950, Listy z podróży do Ameryki, cz. II, w: tenże, Dzieła, t. XLII, red. J. Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska S., 1937, Teoria listu, Lwów.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., 2011, Kilka uwag o listach Słowackiego (na tle epoki), w: P. Borek, M. Olma (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II (stulecia XVII–XIX), Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesTomkowski J., 1993, Literatura polska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWądolny-Tatar K., 2011, Młodopolskie listy-wiersze i wiersze-listy, w: P. Borek, M. Olma (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II (stulecia XVII–XIX), Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesWęgorowska K., 2004, Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesWęgorowska K., 2013, Zagadnienia językoznawcze w kilku (pisanych po polsku) dziewiętnastowiecznych listach Jana Ignacego Niecisława Baudouina de Courtenay, w: P. Borek, M. Olma (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. IV (stulecia XVI–XIX): Perspektywa historyczna i językowa, Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesŻabski T., 1998, Sienkiewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6077.50.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record