Show simple item record

dc.contributor.authorSzwabowski, Oskar
dc.date.accessioned2017-03-16T11:59:53Z
dc.date.available2017-03-16T11:59:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20897
dc.description.abstractIn this article I attempt to create and discuss the main connections between politics and teaching. I distinguish four such entanglement: the parties, post-political, critical, and political/post-political. I point out that the studying as the immanent political force is the characteristics of the political/post-political entanglement, while other entanglements are connected with the instrumental relation and with the subjugation of what is educational to what is external.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny Hybris;36
dc.subjectpoliticspl_PL
dc.subjectdidacticspl_PL
dc.subjectpost-politicspl_PL
dc.subjectstudyingpl_PL
dc.subjectpolitykapl_PL
dc.subjectdydaktykapl_PL
dc.subjectpostpolitykapl_PL
dc.subjectstudiowaniepl_PL
dc.titlePolityczność dydaktykipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS 2017pl_PL
dc.page.number60-72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.referencesBednarek, Joanna, 2012, Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.pl_PL
dc.referencesCharles, Matthew, 2011, Carry on campus, “Radical Philosophy”, 166, ss. 41-43.pl_PL
dc.referencesFuredi, Frank, 2008, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, tłum. Katarzyna Makaruk, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesGiroux, A. Henry, 2010, W kierunku nowej sfery publicznej, tłum. Ewa Kiszkurno-Koziej [w:] Henry A. Giroux, Lech Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Kraków: Impuls, ss. 139-147.pl_PL
dc.referencesGoldfarb C. Jeffrey, 2012, Polityka rzeczy małych. Siła bezsilnych w mrocznych czasach, tłum. Urszula Lisowska, Katarzyna Liszka, Andrzej Orzechowski, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesHorkhaimer, Max, 2012, Odpowiedzialność i studia, tłum. Halina Walentowicz, [w:] Piotr Żuk (red), Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, Warszawa: Scholar, ss. 267-284.pl_PL
dc.referencesLewis, E. Tyson, 2013, On Study. Giorgio Agamben and educational potentiality, Nowy Jork, Londyn: Routledge.pl_PL
dc.referencesMaclure, Stuart, 1976, Politics and Education, “Oxford Review of Education”, 2(1), ss. 17-26.pl_PL
dc.referencesMelosik, Zbyszko; Szkudlarek, Tomasz, 2010, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotania znaczeń, Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesMouffe, Chantal, 2005, Paradoks demokracji, tłum. Wojciech Jach, Magdalena Kamińska, Andrzej Olechowski, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesMouffe, Chantal, 2008, Polityczność, tłum. Joanna Erbel, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesNeary, Mike; Amsler, Sarah, 2012, Occupy: a new pedagogy of space and time?, Journal for Critical Education Policy Studies, 10(2), ss. 106-138, dostęp: http://www.jceps.com/archives/726pl_PL
dc.referencesNussbaum, Martha, 2008, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesNussbaum, Martha, 2016, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, tłum. Łukasz Pawłowski, Warszawa: Kultura Liberalna.pl_PL
dc.referencesOrwell, George, (dok. elektr.), Why I write, dostęp 10.03.2016 z: http://orwell.ru/library/essays/wiw/english/e_wiwpl_PL
dc.referencesSzkudlarek, Tomasz, 2009, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesSzwabowski, Oskar, 2015, Ruch Occupy: inna demokracja, inna pedagogika [w:] Agnieszka Olczak, Paweł Prüfer, Dorota Skrocka (red.), Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji, Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ss. 75-89.pl_PL
dc.referencesŚliwerski, Bogusław, 2013, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesŚliwerski, Bogusław, 2014, O dezintegrujących aspektach polityki oświatowej wobec wczesnej edukacji [w:] Dorota Klus-Stańska, (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków: Impuls, ss. 63-101.pl_PL
dc.referencesŚliwerski, Bogusław, 2015, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje dla badań polityki oświatowej, Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesTyrowicz, Stanisław, 2009, Światło wiedzy zdeprawowanej, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesZamojski, Piotr, 2011, Uniwersytet jako sfera publiczna – wprowadzenie do projektu interwencji, „Rocznik Pedagogiczny”, 34, ss.51-67.pl_PL
dc.referencesZamojski, Piotr, 2015, Praktykowanie Universitas, „Bliza”, 22(1), ss. 7- 12.pl_PL
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record