Show simple item record

dc.contributor.authorFortuniak, Krzysztof
dc.contributor.authorPawlak, Włodzimierz
dc.date.accessioned2017-03-15T11:05:47Z
dc.date.available2017-03-15T11:05:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-944039-1-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20892
dc.description.sponsorshipPraca wykonana w ramach projektu “Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)”sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DECR2011/01/B/ST10/07550.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁpl_PL
dc.titleAtlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2013pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holderKatedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁpl_PL
dc.page.number120pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologiipl_PL
dc.referencesBanaszuk, H., Micun, K., 2009, Kształtowanie i ewolucja dolin rzecznych dużych obniżeniach wytopiskowych na obszarze niziny Północnopodlaskiej, Prace i Studia Geograficzne, 41, 25–36.pl_PL
dc.referencesBanaszuk, H. (red.), 2004, Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.pl_PL
dc.referencesBartoszuk, H., 2016, Przyrodnicza bibliografia Kotliny Biebrzańskiej. [Online]: http://www.biebrza.org.pl/plik,3644,bibliografia-19022016-pdf.pdfpl_PL
dc.referencesFortuniak, K., (red.), 2016, Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym, Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, 1–144pl_PL
dc.referencesFortuniak, K., Pawlak, W., 2014, Preliminary results of net ecosystem exchange of greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) at wetland of Biebrza National Park, Poland, Proceedings of the 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia, 141–143pl_PL
dc.referencesFortuniak, K., Pawlak, W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Forysiak, J., Ziułkiewicz, M., Fortuniak, A., Okupny, D., 2016, Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy), w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, 19–31.pl_PL
dc.referencesFortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2013, Surface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern Poland wetland – A new EC site in Biebrza National Park, Proceedings of 7th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Sweden, 18–19pl_PL
dc.referencesFortuniak, K., Pawlak., W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2017, Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe, Agricultural and Forest Meteorology, 232, 306–318.pl_PL
dc.referencesMaksymiuk, A., Furmanczyk, K., Ignar, S., Krupa, J., Okruszko, T., 2008, Analiza zmienności parametrów klimatycznych i hydrologicznych w dolinie rzeki Biebrzy, Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 17, 59–68.pl_PL
dc.referencesOkruszko, H., Oświt, J., 1969, Gleby mułowe na tle warunków doliny dolnej Biebrzy, Roczniki Gleboznawcze, 20(1), 25–49.pl_PL
dc.referencesOkupny, D., Fortuniak, K., Kloss, M., Ziułkiewicz, M., Forysiak, J., Fortuniak, A., Bednorz, L., Pawlak, W., 2016, Wstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna mokradła w Kopytkowie na tle analizy współczesnych warunków wodnych i szaty roślinnej (dolina Biebrzy, NE Polska), Acta Geographica Lodziensia, 104, 213–222.pl_PL
dc.referencesPałczyński, A., 1975, Bagna Jaćwieskie. Pradolina Biebrzy. Zagadnienia geobotaniczne, paleofitosocjologiczne i gospodarcze. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, Monografie, 145, 1–232pl_PL
dc.referencesSiedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K., Zieliński., M., 2016, Wetland Evapotranspiration: Eddy Covariance Measurement in the Biebrza Valley, Poland, Wetlands, 36(6), 1055–1067.pl_PL
dc.referencesZiułkiewicz, M., Forysiak, J., Fortuniak, A., Fortuniak, K., Kloss, M., Okupny, D., 2014, Selected environmental characteristics of the greenhouse gases measurement site at wetland of the Biebrza National Park, Poland, Proceedings of the 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia, 152–154.pl_PL
dc.referencesŻurek, S., 1975, Geneza zabagnienia Pradoliny Biebrzy, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 110, 1–107pl_PL
dc.referencesŻurek, S., 1990, Związek procesów zatorfienia z elementami środowiska przyrodniczego wschodniej Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, Monografie, 220, 1–174.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkfortun@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record