Show simple item record

dc.contributor.authorŻelazny, Jan
dc.date.accessioned2017-03-10T08:17:54Z
dc.date.available2017-03-10T08:17:54Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20809
dc.description.abstractW ciągu ostatnich dziesięcioleci rynki towarowe, mające duży wpływ na kształt gospodarki światowej, wielokrotnie się zmieniały pod względem strukturalnym. W wyniku coraz większej spekulacji ze strony inwestorów finansowych na rynkach towarowych ceny surowców zaczęły się wahać. Wraz z innymi czynnikami doprowadziło to do nadużyć na rynku, mniejszej przejrzystości handlu oraz nadmiernej spekulacji. Problemy te uwidoczniły się zwłaszcza w trakcie ostatniego kryzysu w latach 2007–2008 oraz bezpośrednio po nim. Ustawodawcy na świecie podjęli działania zmierzające do zmniejszenia wspomnianych efektów oraz wprowadzili nowe regulacje dotyczące rynków towarowych. Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie inicjatyw tego typu podejmowanych w Unii Europejskiej oraz próba ich ocenienia.pl_PL
dc.description.abstractCommodity markets are important for the shape of the world economy and have experienced numerous structural changes over the span of the last few decades. Prices became more volatile as more and more financial investors began to speculate on commodity markets. Such a process combined with other crucial factors led to market abuses, decreasing the transparency of trade, and excessive speculation. These issues intensifiedand were mostly observed during the subprime mortgage crisis and in the period straight after it. The policymakers around the globe made an effort to diminish those effects and introduced new a policy framework regarding commodity markets. The aim of this paper is to define, present and review the current works and actions taken by the European Union policymakers. This has been done based on an analysis of the new legislation and its possible results.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;15
dc.subjectrynki towarowepl_PL
dc.subjectnadzór nad rynkami towarowymipl_PL
dc.subjectregulacje unijnepl_PL
dc.subjectfinansjalizacjapl_PL
dc.subjectcommodity marketspl_PL
dc.subjectsurveillance policiespl_PL
dc.subjectEuropean Union regulationspl_PL
dc.subjectfinancialisationpl_PL
dc.titleZmiany na rynkach towarowych a regulacje nadzorcze w Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeChanges on Commodity Markets and Regulation in the European Unionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number199-210pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczychpl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAlquist R., Coibion O. (2013), The comovement in commodity prices: sources and implications, IMF Working Paper, WP/13/140.pl_PL
dc.referencesBicchetti D., Maystre N. (2012), The synchronized and long-lasting structural change on commodity markets: evidence from high frequency data, MPRA Paper No. 37486, Monachium.pl_PL
dc.referencesCheng I-H., Xiong W. (2013), The Financialization of Commodity Markets, NBER Working Paper No. 19642.pl_PL
dc.referencesFinancial markets regulatory reform in the EU: State of play (MiFiD, MAD, EMIR), (2012), Directorate General Internal Market and Services, for the Expert Group on Agricultural Commodity Derivatives and Spot Markets, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/commodity-expert-group/index_en.htm.pl_PL
dc.referencesEpstein G.A., 2005, Financialization and the World Economy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesEuropejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – EUNGiPW (2014), Esma.europa.eu, www.esma.europa.eu/pl/page/European-Market-Infrastructure- Regulation-EMIR.pl_PL
dc.referencesFalkowski M. (2011), Financialization of Commodities, Contemporary Economics, Vol. 5, Issue 4, pp. 4–17.pl_PL
dc.referencesInstitute of International Finance (2011), IIF Commodities Task Force Submission to the G20: Financial, Investment in Commodity Markets: Potential Impact on Commodity Prices and Volatility, Waszyngton.pl_PL
dc.referencesKrätschell K., Schmidt T. (2012), Long-run trends or short-run fluctuations – what establishes the correlation between oil and food prices?, Ruhr Economic Paper, No. 357.pl_PL
dc.referencesKrippner G.R. (2005), The financialization of the American economy, Socio-Economic Review, No. 3.pl_PL
dc.referencesLe Pen Y., Sevi B.(2013), Futures trading and the excess comovement of commodity prices, Aix Marseille School of Economics Working Papers, nr 01/2013.pl_PL
dc.referencesMasters M, (2008). Testimony of Michael W. Masters before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Senat Stanów Zjednocznych, 20.05.2008.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW(2014), IMF.org, www.imf.org/external/ np/res/commod/index.aspx.pl_PL
dc.referencesOrganizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa – FAO (2009), The state of agricultural commodity markets: High food prices and the food crisis – experiences and lessons learned, Rzym.pl_PL
dc.referencesRoxburgh C., Lund S., Piotrowski J. (2011), Mapping global capital markets 2011, McKinsey Global Institute, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesSilvennoinen A., Thorp S. (2010), Financialization, Crisis and Commodity Correlation Dynamics. Research Paper 267, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sydney.pl_PL
dc.referencesStaritz C., Küblböck K. (2013), Re-regulation of commodity derivative markets – Critical assessment of current reform proposals in the EU and the US, ÖFSE Working Paper No. 45, Wiedeń.pl_PL
dc.referencesStockhammer E. (2010), Financialization and the Global Economy, PERI Working Paper 240, Amherst.pl_PL
dc.referencesSutcliffe C. (2013), wystąpienie ESMA Senior Officer Secondary Markets dla Expert Group on Agricultural Commodity Derivatives and Spot Markets, europa.eu, http:// ec.europa.eu/agriculture/cereals/commodity-expert-group/2014-02-14/esma_en.pdf.pl_PL
dc.referencesŚwiatowa Organizacja Handlu – WTO (2013), stat.wto.org, http://stat.wto.org/ Home/WSDBHome.aspx?Language.pl_PL
dc.referencesTang K., Xiong W. (2012), Index investment and the financialization of commodities, Financial Analysts Journal, Vol. 68, No. 6, CFA Institute.pl_PL
dc.referencesUE (2004), Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.pl_PL
dc.referencesUE (2014), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.pl_PL
dc.referencesUE (2014a), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku).pl_PL
dc.referencesUNCTAD (2011). Price Formation in Financialized Commodity Markets: The Role of Information. UNCTAD/GDS/2011/1, Nowy Jork i Genewa.pl_PL
dc.referencesUNCTAD (2012), Excessive commodity price volatility: macroeconomic effects on growth and policy options. Contributions to the G20, Commodity Markets Working Group. Genewa.pl_PL
dc.referencesYahoo (2014), finance.yahoo, https://finance.yahoo.com/.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.15.02
dc.subject.jelD53
dc.subject.jelG14
dc.subject.jelQ02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record