Show simple item record

dc.contributor.authorZaremba, Michał
dc.date.accessioned2017-03-09T13:27:16Z
dc.date.available2017-03-09T13:27:16Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20805
dc.description.abstractForeign direct investment is probably one of the most visible signs of globalization in recent years. Developing countries seek FDIs as a potential tool to complement the level of domestic investment as well as a possible efficiency-gain instrument through the transfer of appropriate technology, management knowledge, business culture, access to foreign markets, increasing employment opportunities, and improving living standards. Undoubtedly, non-European markets, mostly represented by developing countries, are becoming an important and attractive area for economic activities for highly- and medium-developed economies. The aim of the paper is to discuss and present the investment activities of Polish companies on non-European markets as it poses challenge not only for the companies themselves but also for the government to support the logistical and financial needs of the potential investors.pl_PL
dc.description.abstractBezpośrednie inwestycje zagraniczne są prawdopodobnie jednym z najbardziej widocznych znaków globalizacji w ostatnich latach. Kraje rozwijające się ściągają bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako potencjalne źródło zwiększające poziom inwestycji krajowych oraz specyficzny instrument zwiększający efektywność poprzez transfery technologii, wiedzy, technik zarządzania, kultury biznesu, dostęp do nowych rynków, zwiększający zatrudnienie i polepszający warunki życia. Niewątpliwie rynki pozaeuropejskie, głównie reprezentowane przez kraje rozwijające się, stają się ważnym i atrakcyjnym obszarem działalności gospodarczej dla krajów wysoko i średnio rozwiniętych. Celem artykułu jest omówienie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na rynkach pozaeuropejskich będącej wyzwaniem nie tylko dla samych przedsiębiorstw, ale także dla rządu mogącego udzielić wsparcia logistycznego i finansowego potencjalnym inwestorom.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniversity of Lodzpl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;15
dc.subjectforeign direct investmentpl_PL
dc.subjectdeveloping countriespl_PL
dc.subjectdevelopment economicspl_PL
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagranicznepl_PL
dc.subjectkraje rozwijające siępl_PL
dc.subjectekonomia rozwojupl_PL
dc.titlePolish Investments on Non-European Marketspl_PL
dc.title.alternativePolskie inwestycje na rynkach pozaeuropejskichpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number211-222pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Development Economicspl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAcemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. (2005), Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth [in:] Aghion p. and Durlauf S. (eds.), Handbook of Economic Growth, North-Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesAgarwal J.P. (1980), Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey, Weltwirtschaftliches Archiv 116, Kiel, Germany.pl_PL
dc.referencesBillington N. (1999), The location of Foreign Direct investment: An Empirical Analysis, Applied Economics, Vol. 31, Issue 11, London.pl_PL
dc.referencesBranard S.L. (1997), An Empirical Assessment of The Proximity-Concentration Trade-Off Between Multinational Sales and Trade, American Economic Review, Vol. 87(4), Pittsburgh, PA.pl_PL
dc.referencesChang H.-J. (2002), Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, London, UK.pl_PL
dc.referencesChang H.-J. (2005), Globalization, Global Standards and the Future of East Asia, Global Economic Review, 34(4), Yonsei, Japan.pl_PL
dc.referencesCharkrabarti A. (2001), The Determinants of Foreign Direct Investment: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions, Kyklos, 54(1), Basel, Switzerland.pl_PL
dc.referencesCushman D. (1985), Real Exchange Risk, Expectations, and the Level of Direct Investment, Review of Economics and Statistics, no. 67, Cambridge, MA.pl_PL
dc.referencesDemirhan E., Masca M. (2008), Determinants of foreign direct investment flows to developing countries: a cross-sectional analysis, Prague Economic Papers, Vol. 2008(4), Prague, Czech Republic.pl_PL
dc.referencesDunning J.H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison Wesley Publishing Co. Harlow, Essex.pl_PL
dc.referencesGudowski J., Piasecki R. (2016), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynkach pozaeuropejskich, Journal of Modern Science 1(28), Józefów, Poland.pl_PL
dc.referencesHennart J.F. (1982), A theory of multinational enterprise, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI.pl_PL
dc.referencesHymer S. (1976), The International Operations of Nation Firms: A Study of Foreign Direct Investment, MLT Press, Cambridge, UK.pl_PL
dc.referencesItaki M. (1991), A Critical Assessment of the Eclectic Theory of the Multinational Enterprise, Journal of International Business Studies, Vol. 25, Lansing, MI.pl_PL
dc.referencesKravis I.B., Lipsey R.E. (1982), The Location of Overseas Production and production for Export by U.S. Multinational Firms, Journal of International Economics, Vol. 12, Amsterdam, the Netherlands.pl_PL
dc.referencesLim D. (1983), Fiscal Incentive and Direct Foreign Investment in Less Developed Countries, The Journal of Development Studies, Vol. 19, London, UK.pl_PL
dc.referencesNarodowy Bank Polski (2015), Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014 roku, Warsaw, Poland.pl_PL
dc.referencesNorth D. (2005), Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton and Oxford.pl_PL
dc.referencesNorth D. (1981). Structure and Change in Economic History, Norton & Co., New York.pl_PL
dc.referencesParry T. G. (1985), Internalization as a General Theory of Foreign Investment: A Critique, Weltwirtschaftliches Archiv 121, Kiel, Germany.pl_PL
dc.referencesUNCTAD Statistics, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx.pl_PL
dc.referencesVernon R. (1966), International Investment and International Trade in the Product Cycle, The Quarterly Journal of Economics, Issue 2, Harvard, MA.pl_PL
dc.referencesWheeler D, Mody A. (1992), International Investment Location Decisions: The Case of U.S. Firms, Journal of International Economics, Vol. 33, Amsterdam, the Netherlands.pl_PL
dc.referencesWorld Bank Database, http://data.worldbank.org.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.15.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record