Show simple item record

dc.contributor.authorWroński, Krzysztof
dc.contributor.editorTołoczko, Wojciech
dc.date.accessioned2017-03-06T16:27:19Z
dc.date.available2017-03-06T16:27:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-83-60604-29-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20767
dc.descriptionArtykuł pochodzi z książki pt. "Zagospodarowanie dolin rzecznych”pl_PL
dc.descriptionMateriały Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Geografów "Zagospodarowanie dolin rzecznych" Łódź, 27-29 października 2006 r.
dc.description.sponsorshipMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPiktor s.cpl_PL
dc.relation.ispartofZagospodarowanie dolin rzecznych, red. W. Tołoczko, Łódź 2007;
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdolina Wolbórkipl_PL
dc.subjectdolina Miazgipl_PL
dc.subjectantropopresjapl_PL
dc.titleWpływ środowiska przyrodniczego na działalność człowieka w rejonie Miazgi i Wolbórkipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderKrzysztof Wrońskipl_PL
dc.page.number101-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.referencesBald K., Struktura funkcjonalno-przestrzenna, [w:] Mortimer-Szymczak H. (red.), Województwo Miejskie Łódzkie- Monografia regionalna, Zarys dziejów, obraz współczesny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1981.pl_PL
dc.referencesDylik J., Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi, Acta Geographica Universitatis Lodziensis, nr 2, ŁTN, Łódź 1948.pl_PL
dc.referencesKnapik M. i in., Interpretacja kompleksu rolniczego na tle kryteriów siedliskowych, [w:] Mortimer-Szymczak H. (red.), Województwo Miejskie Łódzkie- Monografia regionalna, Zarys dziejów, obraz współczesny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1981.pl_PL
dc.referencesKnapik M. i in., Gospodarka rolna, [w:] Mortimer-Szymczak H. [red.], Województwo Miejskie Łódzkie- Monografia regionalna, Zarys dziejów, obraz współczesny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1981pl_PL
dc.referencesKoter M., Liszewski S., Suliborski A., Łódź i region Polski Środkowej, ŁTN, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesMoszczyńska J., Hydrologia dorzecza Wolbórki, Acta Geographica Lodziensia, nr 46, Ossolineum, Łódź, 1986pl_PL
dc.referencesTrzmiel B., Nowacki K., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000, ark. Łódź – Wschód. Instytut Geologiczny. Warszawa 1987pl_PL
dc.referencesTurkowska K., Geomorfologia regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., Uwagi o zasięgu lodowca Warty na południowy – wschód od Łodzi. Acta Geographica, Lodziensia nr 57, Ossolineum, Łódź 1988pl_PL
dc.referencesTurkowska K., Wieczorkowska J., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000, ark. Tuszyn, Instytut Geologiczny, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesWieczorkowska J., Geneza i rozwój pradoliny Wolbórki, Acta Geographica Lodziensia, nr 63, ŁTN, Łódź 1992.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska