Show simple item record

dc.contributor.authorDuda, Michałen
dc.date.accessioned2017-02-23T09:40:20Z
dc.date.available2017-02-23T09:40:20Z
dc.date.issued2017-02-07en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20701
dc.description.abstractThe article is a summary of research into the perception of leisure time space, conducted in 2014 among Liceum students (aged 16-19) and members of the ‘Universities of the Third Age’ (U3A) in Łódź. The author compared perceptions of the idea of leisure time by both of these groups, studied how they spent it and described the factors which have a significant influence. Next, he analysed different approaches to the urban space of Łódź as well as comparing them to the spatial range and the types of visited places and events.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;25en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0en
dc.subjectperceptionen
dc.subjectŁódźen
dc.subjectleisure timeen
dc.subjectleisure time spaceen
dc.subjectLiceum studentsen
dc.subjectsenior citizensen
dc.titleŁódź Leisure Time Space as Perceived by Liceum Students and Members of the ‘Universities of the Third Age’en
dc.page.number125-135en
dc.contributor.authorAffiliationDoctoral Courses of Study in the Faculty of Geographical Sciences, University of Łódźen
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesKaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście, ser. „Szlakami Nauki”, 22, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.en
dc.referencesLem S., 2009 Biblioteka XXI wieku Golem XIV, 18, Wyd. Gazety Wyborczej, 336 pp.en
dc.referencesLibura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, Dokumentacja Geograficzna, 1, 95 pp.en
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 178 pp.en
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta, przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 249 pp.en
dc.referencesPopularny słownik języka polskiego, 2003, B. Dunaj (ed.), Wilga, Warszawa.en
dc.referencesSkarżyńska K., 1981, Postrzeganie ludzi, PWN, Warszawa, 394 pp.en
dc.referencesSłownik wyrazów obcych, 2005, M. Bańko (ed.), PWN, Warszawa.en
dc.referencesSłownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 1967, W. Kopaliński (ed.), PWN, Warszawa.en
dc.referencesStrategia przestrzennego rozwoju Łodzi jako polityka sektorowa „Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+” odnosząca się do architektury i urbanistyki miasta, 2012, UMŁ, Łódź.en
dc.referencesSzafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [in:] M. Madurowicz (ed.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, WGiSR UW, Warszawa, pp. 47–62.en
dc.referencesTuan Y.F., 1974, Topophilia. A study of environment al perception, attitudes and values. Prentice-Hall, New Jersey, 260 pp.en
dc.referencesWalmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka – podejścia behawioralne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 302 pp.en
dc.referenceswww.lmf.com.pl.en
dc.referenceswww.manufaktura.com (10 March 2015).en
dc.referenceswww.ulicapiotrkowska.pl (10 March 2015).en
dc.referencesZimbardo P.G., 1999, Psychologia i życie, PWN, Warszawa, 842 pp.en
dc.contributor.authorEmailmic.duda@op.plen
dc.identifier.doi10.1515/tour-2015-0012en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.