Now showing items 1-18 of 18

  • Aspects of Cooperation within the Visegrad Group 

   Gikas, Grigorios (T.E.I. of Piraeus, 1996)
  • Economic Transformation of Poland: Basic Problems and Opportunities 

   Hyz, Alina; Gikas, Grigorios (TEI of Piraeus, 1995)
  • Factoring jako forma finansowania przesiębiorstwa 

   Gikas, Grigorios (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997)
   Przedmiotem rozważań w tym artykule jest factoring jako alternatywna i uzupelniająca metoda finansowania krotkookresowego. Celem artykułu jest przedstawienie niektórych aspektów faktoringu z punktu widzenia finansowego. ...
  • Grecja. Doświadczenia z procesu wyrównywania rożnic rozwojowych względem Unii Europejskiej 

   Gikas, Grigorios (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1999)
   Artykuł ten jest próbą potwierdzenia hipotezy, że proces procesu konwergencji nie jest "spontaniczny" i że w tym procesie bardzo istotną rolę odgrywa skuteczna i spójna krajowa polityka gospodarcza. Artykuł składa się z ...
  • Innovativeness of Small and Medium-Sized Enterprises in Greece: an Empirical Investigation 

   Hyz, Alina; Gikas, Grigorios (Research Academy of Social Sciences, 2014)
   Economic theories recognize the leading role of innovations in the process of economic growth. Undoubtedly investing in innovation is a challenge for all enterprises operating in the modern highly competitive environment. ...
  • Korzyści skali w sektorze bankowym 

   Gikas, Grigorios (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999)
   W artykule starano się scharakteryzować typy korzyści skali występujące w sektorze bankowym. Mogą to być korzyści wewnętrzne (wzrost rozwoju firmy), oraz zewnętrzne (wzrost rozwoju gałęzi). Czynniki te są ważne dla ...
  • Kształtowanie poziomu oszczędności gospodarstw domowych 

   Hyz, Alina; Gikas, Grigorios (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993)
   Artykuł ten dotyczy problematyki oszczednosci gospodarstw domowych i ich przeksztalcania w inwestycje krajowe i zagraniczne przy pomocy instytucjonalnego i otwartego rynku kapitalowego. Autor wskazuje tu główne motywy ...
  • Prognozowanie zysku przedsiębiorstwa 

   Gikas, Grigorios (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993)
   Artykuł ten dotyczy ekonomiki przedsiębiorstwa. Autor przedstawia w nim główne czynniki brane pod uwagę przy prognozowaniu zysku przedsiębiorstwa, w szczegolnosci takie czynniki jak dochod ze sprzedaży i główne jego ...
  • Przyczyny i konsekwencje gospodarki drugiego obiegu 

   Gikas, Grigorios (Instytut Gospodarki Narodowej, 1992)
   W tym artykule przedstawiam teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki drugiego obiegu, zwracając uwagę na jej pozytywne i negatywne znaczenie w ujęciu mikro i makroekonomicznym w większości krajów świata. W artykule tym ...
  • Regional Development in the European Union and the Problem of Interregional Migration 

   Hyz, Alina; Gikas, Grigorios (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   The reduction in regional disparities is one of the European Union’s priority objectives. This implies that efforts should be made in the political as well as the financial arena to promote regional economic development ...
  • Risk in Investment Appraisal 

   Gikas, Grigorios; Hyz, Alina (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2000)
   This paper examines various ways in which risk can be incorporated into the capital – budgeting decisions. Examples are also given to illustrate each of the proposed techniques. The authors conclude that employing several ...
  • Stopa procentowa a podaż kredytów i deficyt sektora publicznego 

   Gikas, Grigorios; Hyz, Alina (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993)
   Artykuł ten obejmuje niektóre aspekty polityki pieniężno-kredytowej banku centralnego w gospodarce rynkowej. Autor przedstawia w nim główne instrumenty polityki pieniezno-kredytowej, wpływ stóp procentowych na oszczędności, ...
  • Teoria i polityka bodźców podatkowych 

   Gikas, Grigorios (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992)
   Artykuł ten dotyczy problematyki finansów publicznych. Przedstawiam w nim rodzaje bodźców podatkowych, ulgi w podatkach w zysku, ulgi z tytulu reinwestowania zysków, przyspieszona amortyzacja, odpisy z zysku na finansowanie ...
  • The role of education in development. The case of Epirus, Greece. 

   Gikas, Grigorios; Tangas, Pericles (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005)
  • Urban and rural nutritional standards in Greece: 1957-2008 

   Gikas, Grigorios; Hyz, Alina; Vasileiou, Konstantinos; Georgakopoulos, Georgios; Sotiropoulos, Ioannis (Warsaw University of Life Sciences Press, 2012)
   Greece during the period 1957-2008, in terms of natural and technical features. Natural features refer to the consumption of animal versus plant products, while technical features pertain to agricultural and industrial ...
  • Wpływ dźwigni finansowej na koszt kapitału przedsiębiorstwa 

   Gikas, Grigorios; Hyz, Alina (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994)
   Struktura kapitalowa przedsiebiorstwa wpływa na rozmiar, jak rownież na ryzyko realizacji zysku, a w konsekwencji decyduje o wartosci przedsiebiorstwa. Do podjęcia decyzji o ksztaltowaniu struktury kapitalowej niezbędna ...
  • Wpływ EWG na przemiany strukturalne w gospodarce greckiej 

   Gikas, Grigorios; Hyz, Alina (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1990)
   Artykuł ten obejmuje analizę wpływu procesów integracji w EWG na dotychczasowe i przewidywane zmiany strukturalne w gospodarce greckiej. Jego problematyka miesci sie w tematyce miedzynarodowych stosunków ekonomicznych. ...
  • Θεωρητικές Απόψεις περί της Οικονομικής Αλληλεξάρτησης 

   Gikas, Grigorios; Hyz, Alina (Archives of Economic History, 2001)
   During the last several years, there was a rapid increase in the number and forms of various international linkages, which in turn has led to the formation of global economic interdependence covering all countries and ...