Now showing items 1-1 of 1

    • Innowacje w samorządowej polityce społecznej 

      Przywojska, Justyna; Podgórniak-Krzykacz, Aldona (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2015)
      Rozdział podejmuje problematykę innowacji w samorządowej polityce społecznej. Ukazuje on ideę innowacji społecznych oraz identyfikuje uwarunkowania ich kreacji. Dla zobrazowania specyfiki innowacji społecznych zaprezentowane ...