Now showing items 1-2 of 2

  • Innowacje w samorządowej polityce społecznej 

   Przywojska, Justyna; Podgórniak-Krzykacz, Aldona (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2015)
   Rozdział podejmuje problematykę innowacji w samorządowej polityce społecznej. Ukazuje on ideę innowacji społecznych oraz identyfikuje uwarunkowania ich kreacji. Dla zobrazowania specyfiki innowacji społecznych zaprezentowane ...
  • Innowacje w samorządzie terytorialnym 

   Podgórniak-Krzykacz, Aldona (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2014)
   Rozdział podejmuje problematykę innowacji w samorządzie terytorialnym. Ukazuje on specyfikę innowacji publicznych oraz identyfikuje typy innowacji w samorządzie terytorialnym. Tłem dla prowadzonych rozważań są dwa nurty ...