Now showing items 1-1 of 1

    • Wybrane aspekty warunków życia osób starszych w świetle badań GUS 

      Śmiłowska, Teresa; Włodarczyk, Jolanta (Wydawnictwo Biblioteka, Uniwersytet Łódzki, 2010-06)
      Proces starzenia się społeczeństwa wymusza konieczność podjęcia szeregu działań w celu zaspokajania potrzeb osób starszych, a co za tym idzie, istnieje potrzeba dokładnej analizy i diagnozy warunków, w jakich żyją seniorzy. ...