Now showing items 1-1 of 1

    • Wydłużanie trwania życia a płatności rentowe z ubezpieczeń OC 

      Jędrzychowska, Anna; Kwiecień, Ilona; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
      Artykuł poświęcony jest ryzyku długowieczności, a w szczególności wskazaniu jego wpływu na świadczenia rentowe wypłacane z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Zjawisko wydłużania się życia jest obserwowane w ostatnich ...