Now showing items 1-8 of 8

  • Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie utrwaleniem biedy i wykluczenia społecznego w przyszłości 

   Petelewicz, Marta; Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława (Wydawnictwo Biblioteka, 2010)
  • Biedni o politykach 

   Tarkowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article presents some results of the research study „The Poor about Themselves” conducted as part of a larger project called „The Discourses of Poverty and Social Exclusion”. It is thematically and methodologically ...
  • Etyczne aspekty mikrofinansów 

   Fila, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   Mikrofinanse, na przestrzeni ostatnich kilu dekad, zyskały znaczenie głównego narzędzia rozwoju. Celem działania instytucji mikrofinansowych jest oferowanie usług finansowych, takich jak mikrokredyt/mikropożyczka, osobom ...
  • Intergenerational inheritance of poverty: bad news for children, challenge for policy 

   Walters, Lynda Henley (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Międzynarodowe badania porównawcze dowodzą, że dzieci są najbardziej narażone na ryzyko życia w ubóstwie, co prowadzi do reprodukcji biedy. Wskazując najistotniejsze czynniki wpływające na taki stan rzeczy, autorka podkreśla ...
  • Profesor Warzywoda-Kruszyńska o swoim życiu. Wywiad Magdaleny Rek-Woźniak i Wojciecha Woźniaka 

   Rek-Woźniak, Magdalena; Woźniak, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  • Social inequalities 

   Melin, Harri (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   W artykule podjęto problematykę zmieniającej się natury nierówności społecznych w rozwiniętych państwach kapitalistycznych. Są one bogatsze niż kiedykolwiek, jednocześnie dystrybucja owego bogactwa staje się coraz bardziej ...
  • Współczesne ubóstwo w perspektywie strukturalnej 

   Grotowska-Leder, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   In sociology, one of the key disciplines in the pauperisation process analysis, its povertyrelated academic output may be subdivided into two main pairs of theoretical approaches: cultural approach versus structural approach, ...
  • Znaczenie badań biograficznych w analizach ubóstwa i wykluczenia społecznego 

   Golczyńska-Grondas, Agnieszka; Potoczna, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Since early 1990. the members of sociological team led by professor Wielisława Warzywoda-Kruszyńska have been gathering narrative and biographical interviews with individuals and families, marginalized due to their ...