Now showing items 1-1 of 1

    • Od CAQDAS do Text Miningu. Nowe techniki w analizie danych jakościowych 

      Bryda, Grzegorz; Tomanek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Celem artykułu jest refleksja metodologiczna nad procesem rozwoju komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych (CAQDAS), który zmierza w kierunku metod eksploracji danych tekstowych służących odkrywaniu wiedzy ...