Now showing items 1-1 of 1

    • Zastosowanie zbiorów rozmytych w ocenie osiągnięcia efektów kształcenia 

      Józefczyk, Izabela; Małecki, Romuald; Rumianowski, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Praca przedstawia propozycję wykorzystania zbiorów rozmytych do oceny stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. Proponowane rozwiązania testowano na wynikach osiągniętych przez studentów w ...