Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ wiedzy finansowej na gromadzenie oszczędności emerytalnych 

      Swacha-Lech, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
      Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w USA, Japonii, Chinach, Rosji, Australii, Nowej Zelandii, jak i w wielu krajach Europy, w tym także i w Polsce, najmniej wyedukowane finansowo grupy stanowią: kobiety, osoby młode ...