Now showing items 1-1 of 1

    • Sprawność funkcjonalna polskich stulatków 

      Mossakowska, Małgorzata; Broczek, Katarzyna; Życzkowska, Jolanta; Klich-Rączka, Alicja; Wieczorowska-Tobis, Katarzyna (Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, 2008-06)
      The functional status of Polish centenarians For elderly subjects their independence in activities of daily living is the most important. The aim of the study was to characterize the functional status of Polish centenarians ...