Now showing items 1-7 of 7

  • Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta 

   Boryczka, Ewa M.; Zasina, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  • Ekonomia miasta 

   Sokołowicz, Mariusz E.; Zasina, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  • Raport z badania. Oferta kulturalna Łodzi. Edycja I (2011) 

   Zasina, Jakub; Sokołowicz, Mariusz E.; Feltynowski, Marcin (Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUMKatedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Zainteresowaniu kulturą i jej oddziaływaniem na gospodarkę lokalną trudno się dziwić. W czasach, gdy miasta rywalizują między sobą o najważniejszy z kapitałów – ludzki – ich gospodarze starają się zachęcić zarówno ludzi, ...
  • Raport z badań. Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010) 

   Sokołowicz, Mariusz; Zasina, Jakub; Feltynowski, Marcin; Mikołajczyk, Katarzyna (Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ, 2011)
   Celem badania było uzyskanie informacji o preferencjach transportowych studentów łódzkich uczelni wyższych. Dowiedzieliśmy się jak i dlaczego studenci poruszają się po Łodzi oraz jakich środków transportu do tego używają: ...
  • Raport z badań. Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009-2010) 

   Feltynowski, Marcin; Zasina, Jakub; Tomaszewska, Anna W.; Boryczka, Ewa M.; Kina, Ewelina; Sokołowicz, Mariusz (Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ, 2010)
   Najważniejszymi współcześnie czynnikami rozwoju gospodarczego pozostają niewątpliwie wiedza i kapitał intelektualny. Słusznie dostrzegł Peter Drucker, że ludzkość funkcjonuje w czasach, w których na pierwszym planie ...
  • Wprowadzenie do Łodzi 

   Zasina, Jakub (Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  • Zrozumieć fenomen miasta 

   Jewtuchowicz, Aleksandra; Sokołowicz, Mariusz E.; Zasina, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)