Show simple item record

dc.contributor.authorMokras-Grabowska, Justyna
dc.contributor.editorStasiak, Andrzej
dc.contributor.editorŚledzińska, Jolanta
dc.contributor.editorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2017-01-26T07:39:04Z
dc.date.available2017-01-26T07:39:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7005-586-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20389
dc.description.abstractFormy turystyki związane z szeroko rozumianą aktywnością ruchową i sportem są w kręgu zainteresowań wielu autorów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma różnorodnymi pojęciami i klasyfikacjami. Znamiennym jest coraz częściej pojawiające się utożsamianie ze sobą oraz zamienne stosowanie terminów takich jak turystyka aktywna i kwalifikowana, ekstremalna, usportowiona czy przygodowa. Wiąże się to z pewnością z faktem wynikającym z trudności określenia wyraźnych granic pomiędzy nimi i znacznym subiektywizmem odczuć oraz zróżnicowaną strukturą motywacyjną uczestników. Artykuł jest próbą kompleksowego wyjaśnienia zarówno podstawowych pojęć z zakresu szeroko rozumianej turystyki aktywnej, jak i wzajemnych relacji pomiędzy turystyką, sportem i rekreacją. Ponadto, w opracowaniu omówiono wybrane rodzaje aktywności z zakresu plenerowej turystyki aktywnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystykipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo PTTK „Kraj”pl_PL
dc.relation.ispartofWczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej;
dc.subjectturystyka aktywnapl_PL
dc.subjectturystyka kwalifikowanapl_PL
dc.subjectturystyka sportowapl_PL
dc.subjectrekreacjapl_PL
dc.subjectturystyka przygodowapl_PL
dc.subjectturystyka ekstremalnapl_PL
dc.titleTurystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacjepl_PL
dc.typePreprintpl_PL
dc.page.number11-20pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.referencesCzerner A. (2012), Niedzielni łowcy wrażeń – obszary ryzyka zinstytucjonalizowanego w sportach ekstremalnych, [w:] "Cudne manowce?" Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie. Praca zbiorowa pod redakcją W. Muszyńskiego, wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 138-148pl_PL
dc.referencesDurydiwka M., 2010, Definicja i zakres pojęcia "turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna)", [w:] A. Kowalczyk (red.) Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 249-289pl_PL
dc.referencesEwert A.W., Hollenhorst S.,J., 1997, Adventure recreation and its implications for wilderness, [w:] Science and Research, vol. 3, nr 2, s. 21-26pl_PL
dc.referencesFennell D. A., 1999, Ecotourism. An introduction. Routledge, London-New Yorkpl_PL
dc.referencesGibson H., J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, "Sport Management Review", 1998, 1, s. 45-76pl_PL
dc.referencesKurek W., Mika M., Pitrus E.,2007, Formy turystyki kwalifikowanej [w:] W. Kurek (red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 256-279pl_PL
dc.referencesŁobożewicz T., 1983, Turystyka kwalifikowana, wyd. PTTK "Kraj", Warszawapl_PL
dc.referencesMerski J., 2002, Turystyka kwlaifikowana, wyd. WSE, Warszawapl_PL
dc.referencesNowacki M., 2011, Czym jest turystyka przygodowa? [w:] W. Siwiński, D. Mucha-Szajek D., (red.) Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, , WSHiG, Poznań, s. 281-290pl_PL
dc.referencesPomfret G., 2006, Mountaineering adventure tourists: a conceptual framework for research, "Tourism Management", 27 (2006), s. 113-123pl_PL
dc.referencesStudia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Od PTK do PTTK, 2009, red. E. Matusiak-Gordon, wyd. ZG PTTK, Warszawapl_PL
dc.referencesTomik R., 2013, Active Sport Tourism – a survey of students of Tourism and Recreation, "Journal of Tourism, Recreation&Sport Management", vol. 1/2013, s. 13-20pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy Geografii Turyzmu, PWN, Warszawa, ss. 337pl_PL
dc.referencesWeber K., 2001, Outdoor adventure tourism. A review of research approaches, "Annals of Tourism Research", vol. 28, No.2, s. 360-377pl_PL
dc.referencesRekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne., 2011, red. R. Winiarski, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawapl_PL
dc.referencesBończak B., 2013, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 121-134pl_PL
dc.referencesBończak B., 2013, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49-62pl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.mokras_grabowska@op.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record