Show simple item record

dc.contributor.authorFortuniak, Krzysztof
dc.contributor.authorPawlak, Włodzimierz
dc.contributor.authorBednorz, Leszek
dc.contributor.authorGrygoruk, Mateusz
dc.contributor.authorForysiak, Jacek
dc.contributor.authorZiułkiewicz, Maciej
dc.contributor.authorFortuniak, Anna
dc.contributor.authorOkupny, Daniel
dc.contributor.editorFortuniak, Krzysztof
dc.date.accessioned2017-01-12T11:28:00Z
dc.date.available2017-01-12T11:28:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-944039-0-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20352
dc.description.abstractThe aim of the study is characteristic of the measurement site of the greenhouse gases fluxes. The site is located in the Central Basin of Biebrza Valley in Biebrza National Park. The natural environmental conditions of the Central Basin are presented with the focus on nearest neighborhood of the site. The configuration of the open-path eddy-covariance measurement system is described in detail as well as the low-respond sensors. Issues of the choice of eddy-covariance site in terms of the theoretical foundations of the method and practical limitations were discussed.pl_PL
dc.description.abstractCelem opracowania jest charakterystyka stanowiska pomiarowego turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych zlokalizowanego w Środkowym Basenie Kotliny Biebrzańskiej w Biebrzańskim Parku Narodowym. Krótko scharakteryzowano warunki naturalne Środkowego Basenu ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego otoczenia punktu pomiarowego. Szczegółowo opisano konfigurację systemu pomiarowego metodą kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową oraz charakterystyką pomiarów wolnozmiennych. Przedyskutowano problemy wyboru lokalizacji stanowiska pomiarowego strumieni turbulencyjnych w aspekcie założeń teoretycznych i możliwości praktycznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca wykonana w ramach projektu “Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)”sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DECR2011/01/B/ST10/07550.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁpl_PL
dc.relation.ispartofWybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsurface-atmosphere gas exchangepl_PL
dc.subjectmeasurement methodspl_PL
dc.subjectgreenhouse gasespl_PL
dc.subjectBiebrza National Parkpl_PL
dc.subjectwymiana gazowa Ziemia-atmosferapl_PL
dc.subjectmetody pomiarowepl_PL
dc.subjectgazy cieplarnianepl_PL
dc.subjectBiebrzański Park Narodowypl_PL
dc.titleStanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy)pl_PL
dc.title.alternativeThe measurement site of the greenhouse gases turbulent fluxes in Kopytkowo (Biebrza National Park)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderCopyright by Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[19]-31pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepl_PL
dc.referencesAubinet, M., Vesala, T., Papale, D. (red.), 2012, Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 438 s.pl_PL
dc.referencesBanaszuk, H. (red.), 2004, Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.pl_PL
dc.referencesBanaszuk, H., Micun, K., 2009, Kształtowanie i ewolucja dolin rzecznych dużych obniżeniach wytopiskowych na obszarze niziny Północnopodlaskiej, Prace i Studia Geograficzne, 41, 25–36.pl_PL
dc.referencesBartoszuk, H., 2015, Przyrodnicza bibliografia Kotliny Biebrzańskiej. [Online]: http://www.biebrza.org.pl/plik,3078,bibliografia-07-10-2015-doc.docpl_PL
dc.referencesByczkowski, A., Kiciński, T., 1991, Hydrologia i hydrografia dorzecza Biebrzy. Bagna Biebrzańskie, PNW, 5–118.pl_PL
dc.referencesFoken, T., 2008, Micrometeorology, Springer, Berlin, 306 s.pl_PL
dc.referencesGrygoruk, M., Bańkowska, A., Jabłońska, E., Janauer, G.A., Kubrak, J., Mirosław-Świątek, D., Kotowski, W., 2015, Assessing habitat exposure to eutrophication in restored wetlands: modelsupported ex-ante approach to rewetting drained mires, Journal of Environmental Management, 152, 230–240.pl_PL
dc.referencesGrygoruk, M., Batelaan, O., Okruszko, T., Mirosław-Świątek, D., Chormański, J., Rycharski M., 2011, Groundwater modelling and hydrological system analysis of wetlands in the Middle BiebrzaBasin, w: T. Okruszko, D. Mirosław-Świątek (red.), Modelling of Hydrological Processes in the Narew Catchment, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences Springer Verlag, Berlin-Heidelbergpl_PL
dc.referencesLee, X., Massman, W.J., Law, B. (red.), 2004, Handbook of micrometeorology: A guide for surface flux measurement and analysis, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 250 s.pl_PL
dc.referencesMioduszewski, W., Szuniewicz, J., Kowalewski, Z., Chrzanowski, S., Ślesicka, A., Borowski, J., 1996, Gospodarka Wodna na Torfowisku w Basenie Środkowym Biebrzy, Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkruszko, H., Oświt, J., 1969, Gleby mułowe na tle warunków doliny dolnej Biebrzy, Roczn. glebozn., 20(1), 25–49.pl_PL
dc.referencesOświt, J., 1991, Roślinność i siedliska zabagnionych dolin rzecznych na tle warunków wodnych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, Monografie, Tom 221.pl_PL
dc.referencesPałczyński, A., 1975, Bagna Jaćwieskie. Pradolina Biebrzy. Roczn. Nauk Roln. Ser. D - Monografie, 145.pl_PL
dc.referencesWassen, M., Barendregt, A., Pałczyński, A., de Smidt, J.T., de Mars, H., 1990. The relationship between fen vegetation gradients, groundwater flow and flooding in an undrained valley mire at Biebrza, Poland, Journal of Ecology, 78, 1106–1122.pl_PL
dc.referencesZiułkiewicz, M., Forysiak, J., Fortuniak, A., Fortuniak, K., Kloss, M., Okupny, D., 2014, Selected environmental characteristics of the greenhouse gases measurement site at wetland of the Biebrza National Park, Poland, Proceedings of the 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present”, 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia, 152–154.pl_PL
dc.referencesŻurek, S., 1975, Geneza zabagnienia Pradoliny Biebrzy, Pr. Geogr. IGiPZ PAN, 110, 1–110.pl_PL
dc.referencesŻurek, S., 1990, Związek procesów zatorfienia z elementami środowiska przyrodniczego wschodniej Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, Monografie, 220, 1–174.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkfortun@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska