Now showing items 1-9 of 1

  Biebrza National Park (1)
  Biebrzański Park Narodowy (1)
  eddy-covariance method (1)
  footprint function (1)
  funkcja śladu (1)
  gazy cieplarniane (1)
  metoda kowariancji wirów (1)
  stationarity tests (1)
  testy stacjonarności (1)