Wyświetlanie pozycji 1-9 z 9

  • Rosyjski Werter Michała Suszkowa (u źródeł werteryzmu w literaturze rosyjskiej 

   Mucha, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Эпистолярный роман Гете Страдания молодого Вертера приобрел значительную популярность в русской литературе последнего десятилетия восемнадцатого века. Многочисленные подражания этому шедевру открывает Российский Вертер ...
  • Urwisko Iwana Gonczarowa jako powieść antynihilistyczną 

   Olaszek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   В статье указывается история распространения в русском обществе нигилистических идей, роль Гончарова цензора и писателя в борьбе с ними. Предлагается интерпретация Обрыва как типа антинигилистического романа. Произведение ...
  • O autorskim stosunku do wstępu literackiego w XVIII-wiecznej Rosji 

   Warda, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Большинство изданных в XVIII веке в России книг предваряли всякого рода предисловия, вступления, введения, берущие свое начало во временах античности и сопутствовавшие древнерусским рукописным книгам уже с XI века. В ...
  • Listy z zagranicy Pawła Annienkowa. Od gatunku podróży do felietonu 

   Olaszek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   В статье рассматривается жанровая специфика Парижских писем Павла Анненкова, их трансформация от путешествия к фельетону, а также их роль в диалоге культур Запада и России. Анализу подвергаются взаимоотношения автора и ...
  • Nadciągające perspektywy i Diaboliada Michała Bułhakowa jako próba określenia przyszłości Rosji 

   Stepnowska, Tatiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Предметом исследовании в работе является сравнительный анализ Грядущих перспектив и Дьяволиады с точки зрения формирования взглядов Булгакова на общесгвенно- -политические перемены в России после революции 1917 года. В ...
  • О idiolekcie artystycznym Michała Zoszczenki. Kilka uwag o strukturach kolokwialnych 

   Wierzbiński, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Понимание словесно-художественного мастерства писателя должно опираться на выявление индивидуальных приемов, при помощи которых в его произведениях используются разные языковые средства. В текстах Михаила Зощенко важную ...
  • Tyger, Tygrys i Тигр - o dzikim zwierzu i jego twórcach-stwórcach 

   Bednarczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   В 1990 г. Станислав Баранчак предложил переводить текст и рассматривать перевод с учетом его „семантической доминанты”. Проанализировав несколько стихотворных переводов с английского на польский язык он дал свои польские ...
  • Problem nędzy i miłosierdzia w aktach prawnych i utworach literatury rosyjskiej XVII i XVIII wieku 

   Ptasińska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie postaci nędzarza-żebraka w XVII- i XVIII-wiecznej literaturze rosyjskiej, a dokładniej: w literaturze plebejskiej i piśmiennictwie jarmarcznym tego okresu. Przedmiotem ...
  • Гистории о разных куриозных и амурных случаях. Неизвестная стихотворная дилогия второй четверти XVIII в. 

   Eliza Małek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W artykule po raz pierwszy zaprezentowano dwa dotychczas nie znane utwory literatury popularnej XVIII w. z rękopisu Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt-Petersburgu: historię O dwóch towarzyszach i opowieść O szlacheckim ...