Show simple item record

dc.contributor.authorMaszorek-Szymala, Anna
dc.contributor.authorGumola, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-12-21T11:45:36Z
dc.date.available2016-12-21T11:45:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationA. Maszorek-Szymala, K. Gumola, Zachowania prozdrowotne licealistów na tle wybranych miast, [w:] A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk (red.), Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 185-198.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-247-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20238
dc.descriptionPrezentowana publikacja dotyczy wybranych zagadnień związanych z kulturą fizyczną i zdrowotną współczesnego człowieka. Autorzy – specjaliści z zakresu pedagogiki, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in. problematykę wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, współczesnych czynników promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej czy społecznych kontekstów idei olimpijskiej. Tematyka ta wpisuje się w ważny nurt rozważań, w którym poszukuje się nowych rozwiązań pedagogicznych, zwłaszcza w odniesieniu do idei edukacji olimpijskiej i zdrowotnej.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of health behaviors are high school students. The aim of the study was to compare the results of different centers in the aspect of self-health, cognition, attitudes, behaviors and health habits of respondents. Based on the analysis of documents (results of studies by different authors) are indicated on the topics necessary for the continuing implementation of teaching young people at every level of education. The habits of a healthy lifestyle from an early age must be implemented and ongoing environmental example shown and communicated. The test results show that the test secondary school students in the most are familiar with determinants of health, in particular their negative impact on human health. Only 52% of respondents care about health, taking up physical activity, regular feeding, caring for personal hygiene and adequate amount of sleep. The test results of different provinces are similar, dominates the tendency of decreasing activity with age of the youth.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka;
dc.titleZachowania prozdrowotne licealistów na tle wybranych miastpl_PL
dc.title.alternativeHealth behaviors of high school students with selected citiespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Anna Maszorek-Szymala, Katarzyna Gumola, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number185-198pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-248-5
dc.referencesBednarek A., Chmielewska E., Wiedza młodzieży szkolnej na temat zdrowia, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, t. 19, nr 4.pl_PL
dc.referencesDemel M., Pedagogika zdrowia, „Chowanna” 2002, nr 1.pl_PL
dc.referencesDenek K., Pedagogiczne aspekty czasu wolnego, „Lider” 2006, nr 12.pl_PL
dc.referencesKarski J., Praktyka i teoria promocji zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKorpak F., Aktywność fizyczna młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej, „Lider” 2011, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesKuński H., Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesŁosiak W., Psychologia stresu, WAiP, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPaczuski K., Zachowania prozdrowotne młodzieży licealnej na przykładzie 43 Liceum Ogólnokształcącego im. Juliana Tuwima w Łodzi, praca magisterska UŁ, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesPięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo WSE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSiciński A., Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), PAN, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesWoynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-247-8.15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record