Show simple item record

dc.contributor.authorWorach-Kardas, Halina
dc.date.accessioned2016-12-16T09:15:07Z
dc.date.available2016-12-16T09:15:07Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationHalina Worach-Kardas, Trwanie życia ludzkiego jako wskaźnik sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, [w:] J. T. Kowaleski (red.), Profesor Edward Rosset, demograf i statystyk – w setną rocznicę urodzin, Wyd. UŁ, Łódź 1997, 105-116pl_PL
dc.identifier.isbn83-7171-104-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20217
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJ. T. Kowaleski (red.), Profesor Edward Rosset, demograf i statystyk – w setną rocznicę urodzin, Wyd. UŁ, Łódź 1997;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectumieralnośćpl_PL
dc.subjecttrwanie życiapl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectstan zdrowiapl_PL
dc.titleTrwanie życia ludzkiego jako wskaźnik sytuacji zdrowotnej społeczeństwapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number105-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna w Łodzipl_PL
dc.referencesAndryszek C., Indulski J., Worach-Kardas H., Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne umieralności przedwczesnej populacji w wieku produkcyjnym - przesłanki do pogłębionych badań przyczyn i umieralności tego zjawiska, „Medycyna Pracy” 1996, nr 6, s. 578-596pl_PL
dc.referencesBone M. R., International Efforts to Measure Health Expectancy, „Journal of Epid. and Comm. Health”, 1992, vol. 46, s. 555-558pl_PL
dc.referencesIndulski J., Piwowarska-Pościk L., Dawydzik L., Aktualne i perspektywiczne kierunki ochrony zdrowia pracujących, „Medycyna Pracy” 1995, nr 3pl_PL
dc.referencesIndulski J., Kowa1eski J., Częstość zgonów w ujęciu przestrzennym - sytuacja w województwach północnych, referat na konferencję „Statystyka Regionalna , Gdańsk 25-26 X 1993 r.pl_PL
dc.referencesKirschner H., Stan zdrowia społeczeństwa polskiego na tle warunków środowiskowych, [w:] Środowisko i zdrowie, red. B. Karski, J. Pawlak, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1995, s. 42-58pl_PL
dc.referencesOkólski M., Kryzys zdrowotny iv> Polsce, „Polityka Społeczna” 1993, nr 1pl_PL
dc.referencesRosset E., Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa 1967, s. 467pl_PL
dc.referencesRossęt E., Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warszawa 1959, s. 763pl_PL
dc.referencesRosset E., Demografia Polski, t. 2, Reprodukcja ludności, PWN, Warszawa 1975, s. 634pl_PL
dc.referencesSytuacja demograficzna Polski, Raport 1994, CUP, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesTrwanie życia i umieralność według przyczyn w województwach w latach 1991-1995, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesSzadkowska-Stańczyk J., Hanke W., Gdulewicz T., Analiza umieralności populacji w wieku produkcyjnym w Polsce, „Medycyna Pracy” 1990, nr 4pl_PL
dc.referencesValkonen T., Problems in the Measurement and International Comparisons of Socio-economic Differences in Morality, Soc. Sci. Med., vol. 36, N o 4, 1993, s. 409-418pl_PL
dc.referencesWojtyniak B., Kopczyński J., Przedwczesna umieralność ludności Polski, jej poziom i kierunki zmian, PZH, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesWorach-Kardas H., Umieralność dorosłych jako wskaźnik stanu zdrowia społeczeństwa, „Polityka Społeczna” 1996, nr 9, s. 4-6pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska