Show simple item record

dc.contributor.authorKowaleski, Jerzy T.
dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2016-12-15T09:11:55Z
dc.date.available2016-12-15T09:11:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski, Starzenie się ludności jako zjawisko demograficzne i społeczne, [w:] A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, WN Scholar, Warszawa 2016, 71-79pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7383-818-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20206
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe SCHOLARpl_PL
dc.relation.ispartofA. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, WN Scholar, Warszawa 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprognozy demograficznepl_PL
dc.titleStarzenie się ludności jako zjawisko demograficzne i społecznepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderJerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalskipl_PL
dc.page.number71-79pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAbramowska-Kmon A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1(159), 3-22.pl_PL
dc.referencesCieślak M. (2004). Pomiar procesu starzenia się. Studia Demograficzne, 2(146), 3-16.pl_PL
dc.referencesDługosz Z. (1998). Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym. Wiadomości Statystyczne, 3, 15-27pl_PL
dc.referencesKot M., Kurkiewicz J. (2004). The new measures o f the population ageing. Studia Demograficzne, 2(146), 17-29pl_PL
dc.referencesKowaleski J., Majdzińska A. (2012). Miary i skale zaawansowania starości demograficznej, w: A. Rossa (red.), Wprowadzenie do gerontometrii (s. 7-34). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.referencesKurek S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznejpl_PL
dc.referencesMossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.) (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności Polski. Warszawa: PolSenior, Termedia Wydawnictwo Medycznepl_PL
dc.referencesOkólski M. (red.) (1990). Teoria przejścia demograficznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomicznepl_PL
dc.referencesRosset E. (1959). Proces starzenia się ludności: studium demograficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarczepl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2016). Polityka aktywnego starzenia się, w: B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje. Warszawa: Kancelaria Sejmu RP.pl_PL
dc.referencesUhlenberg P. (red.) (2009). International Handbook o f Population Aging. Dordrecht, London: Springerpl_PL
dc.contributor.authorEmailpies@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska