Show simple item record

dc.contributor.authorGiergiel, Sabina
dc.date.accessioned2016-11-19T18:27:38Z
dc.date.available2016-11-19T18:27:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationS. Giergiel, Zmiana modelu kulturowego w Serbii na przełomie XIX i XX w. na podstawie opowiadania „Ibisz-aga” Stevana Sremaca, [w:] A. Buras-Marciniak (red.), Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 57-67.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-249-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20054
dc.descriptionPrace opublikowane w tym zbiorze są pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych zorganizowanej w Uniwersytecie Łódzkim przez Katedrę Filologii Słowiańskiej, Katedrę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w dniach 18–19.02.2016 r. Autorzy zajęli się kwestiami wzajemnych wpływów kultury islamu i kultur krajów południowo-słowiańskich, udokumentowanych w literaturze ludowej i artystycznej, źródłach historycznych oraz językoznawczych obejmujących okres od czasów starożytnych do współczesnych.pl_PL
dc.description.abstractThe article provides an analysis of Stevan Sremac’s short story Ibisz-aga, which illustrates the change of customs that was gradually taking place in the 19th-century Serbia. This was the time of the formation of a specific cultural paradigm that joined the elements of the Osmanli tradition and the ideas of the middle-class Europe. This transformation of the cultural paradigm was characterized by the slow national emancipation, as well as the modernization. Their aim was to take over and assimilate the style of life which was dominant in Europe at that time. The 19th century marks the period of the slow formation of independent Serbian state, although due to the historical circumstances not all territories were liberated from the Turkish authority simultaneously. Because of the Turks’ centuries-old presence on the Balkan Peninsula, the 19thcentury modernization processes were seen there as the marginalization of the Osmanli legacy, which was considered the expression of lower culture. However, contrary to the elites’ intentions, through the subsequent decades, at least for a part of the Serbian society these were the values of Western Europe that symbolized everything that was alien, antagonistic and potentially dangerous for the traditional state of affairs. Sremac’s short story perfectly displays its author’s sympathies and antipathies. Unlike the stereotypical approach present in the 19th-century literature, the writer perceives Turks as the guardians of these values which are indirectly opposed to the ones that Western Europe – through the Serbs from Vojvodina – offered the Serbian state.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofIslam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych;
dc.titleZmiana modelu kulturowego w Serbii na przełomie XIX i XX w. na podstawie opowiadania „Ibisz-aga” Stevana Sremacapl_PL
dc.title.alternativeTransformation of the Cultural Paradigm in Serbia at the Turn of the 19th and 20th Centuries on the Example of Stevan Sremac’s “Ibisz-aga”pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Sabina Giergiel, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number57-67pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Opolski, Instytut Slawistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-250-8
dc.referencesM. Chaszczewicz-Rydel, Pierwiastki osmańskie w architekturze miast południowej Serbii (Nisz), „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”, nr 7.pl_PL
dc.referencesJ. Deretić, Istorija srpske književnosti, Prosveta, Beograd.pl_PL
dc.referencesM. Dąbrowska-Partyka, Rola Serbów węgierskich w procesie kształtowania się nowoczesnej tożsamości serbskiej, [w:] „Węgry i dookoła Węgier…” Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku, red. A. Cetnarowicz, S. Pijaj, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków.pl_PL
dc.referencesG. Maksimović, Svijet, priča i komički stil u niškoj prozi Stevana Sremca, „Stil”, http://www.rastko.rs/cms/files/books/49c952fe4c837 (10.02.2016).pl_PL
dc.referencesK. Mitrović, Uticaji prosvetoteljskih ideja na koncepte luksuza i mode u srpskim periodičnim publikacijama 19. veka, [w:] Tradicija prosvećenosti i prosvećivanja u srpskoj periodici. Zbornik radova, ur. T. Jovićević, Institut za književnost i umetnost, Beograd.pl_PL
dc.referencesD. Noris, Balkanski mit. Pitanja identiteta i modernosti, prevela T. Slavnić, Geopoetika, Beograd.pl_PL
dc.referencesM. Prošić-Dvornić, Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka, Stubovi kulture, Beograd.pl_PL
dc.referencesA. Radin, Tri „geografije” Stevana Sremca, [w:] S. Sremac, Izabrana dela, red. A. Radin, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci–Novi Sad.pl_PL
dc.referencesS. Sremac, Ibisz-aga, przeł. B. Cirlić, [w:] Antologia noweli jugosłowiańskiej, wybór i wstęp B. Ćirlić, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesN. Makuljević, [w:] Privatni život kod Srba u devetnaestom veku. Od kraja osamnaestog veka do početka Prvog svetskog rata, ur. A. Stolić, N. Makuljević, Clio, Beograd.pl_PL
dc.referencesM. Timotijević, Rađanje modernę privatnosti. Privatni život Srba u Habsburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka, Clio, Beograd.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-249-2.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record